vision (4)

Visioner av den holländska välfärdsstaten

Visioner av den holländska välfärdsstaten

I diskussionen om välfärdsstaten kan delas in i tre visioner: vänster, mitten och höger. Alla visioner har olika åsikter och argument. Vänster Vänster vision för en utökad välfärdsstat med en stark betoning på social rättvisa och ...

Framtiden för Internet - "The Internet of everything"

Framtiden för Internet -

En av grundarna av Massachusetts Institute of Technology, Kevin Ashton, är känd som skaparen av "Internet of Things". Det är en vy där båda systemen via Internet kan söka samband med varandra samt med den fysiska världen. Samtidigt är vi ...

Ögonsjukdom: drusen av synnerven

Ögonsjukdom: drusen av synnerven

Drusen av synnerven är en ärftlig ögonsjukdom där onormala, globulära proteiner och kalciumsalterna ackumuleras i synnerven och det progressiva FÖRKALKA. Dessa ansamlingar syns genom ögonläkare, men ger ofta inga eller få symtom, men det ...

Vad är erfarenhetsbaserat utbildning?

Vad är erfarenhetsbaserat utbildning?

Den här artikeln handlar om erfarenhetsbaserat utbildning. Det är en vision om utbildning i grundskolan. Som ordet antyder, är mycket viktigt att uppleva nya saker att få kunskap. Foundation Grunden för erfarenhets utbildning är ...