vattenfilter (2)

Jonbytarharts filter för tertiär rening av vatten

Jonbytarharts filter för tertiär rening av vatten

Det finns flera tekniker för att jonisera och deionize vatten. Vatten kan göras, till exempel, alkalimetall eller alkalisk med hjälp av ett vattenjonisator. Detta gör att tillgången på vatten surhetsgrad justeras för att göra alkaliskt ...

Osmosenhet att filtrera kranvatten - Rent vatten osmos för hemmabruk

Osmosenhet att filtrera kranvatten - Rent vatten osmos för hemmabruk

Omvänd osmos eller "omvänd osmos" är en teknik som används för att filtrera vatten kan ses närvarande oftare i hushåll. En osmos apparat för nazuiveren kranvatten är också känd som: Osmos anordning c.q. osmos anordning Omvänd ...