psykologi (72)

Intelligens kan öka din

Intelligens kan öka din

I årtionden ansågs omöjligt att öka den personliga IQ. Intelligence ansågs vara en genetiskt bestämd och konstant bestående geni av människan. Den nuvarande vetenskapen motsäger den teorin. Vad är intelligens? Under intelligens: en ...

Timing och sätt att kommunicera över dina gränser

Timing och sätt att kommunicera över dina gränser

Vid fastställandet dina personliga gränser är det inte bara om att förmedla ditt budskap i sig, utan även om tidpunkten och sättet för kommunikation. Vilka är de viktigaste regler om att kommunicera om dina personliga gränser? Det är i ...

Grunden för motiverande samtal

Grunden för motiverande samtal

Motiverande samtal är en allmänt använd metod för klienter / patienter för att uppmuntra dem att söka hjälp för sina problem eller för att ta itu med sina ohälsosam livsstil. Det är också viktigt att veta vad motiverande samtal är och ...

Metaforer: vägen eller ett sätt att Persuasion?

Metaforer: vägen eller ett sätt att Persuasion?

Metaforer används ofta för att övertyga människor om en viss ståndpunkt, i politiken, reklam och det dagliga livet. Men gör det egentligen? Ämnet har studerats i socialpsykologi. Denna artikel undersöker huruvida den påstådda övertygande ...

Den mycket känslig person: back to basics

Den mycket känslig person: back to basics

Grunden för begreppet hög känslighet presenteras av Elaine och Arthur Aron i flera vetenskapliga artiklar som de skrivit tillsammans med ett varierande antal andra forskare. Det vetenskapliga arbetet består av en lång undersökning av tanken ...