politik (52)
Synpunkter från Piratpartiet

Piratpartiet har sedan slutet av juli tillräckligt många underskrifter för att delta i parlamentsvalet den 12 september 2012. För augusti 1 hade lämnat in alla parter efter valkrets 40 underskrifter och att piraterna snävt lyckats. Av ...

Realism i den internationella politiken

Hur fungerar den internationella politiken? Varför saker händer hur de hända och vilka faktorer som påverkar beslutet? Hur kan vi förklara utvecklingen på den internationella scenen? Flera skolor har sina egna svar på dessa frågor, och så ...

Israeliska premiärministrar: Menachem Begin

Menachem Begin, den sjätte premiärminister i Israel. Han var den första icke-socialistiska premiärminister. Börja var ett kontroversiellt men älskade ledare bland den israeliska befolkningen. Trots att han tillhörde den nationalistiska ...

Visning av makt jämfört med mjuk makt

Du är ett fattigt land spricker isolerade problem. De rika länderna erbjuder hjälp, om du styra ditt folk på deras villkor. Försvagad som du är, du kommer överens. Då visar det sig att göra dem enbart är ett internationellt ville terrorist ...

Israelisk-arabiska konflikten 10: Yom Kippur-kriget

Under de månader som ledde fram till Yom Kippur-kriget 1973, hade den israeliska militära underrättelsetjänsten samlas rapporter om en arabisk trupp uppbyggnaden och möjligheten till krig. För att motstå Israel var tvungen att aktivera sina ...