partiklar (2)

Hur består av atomer?

Hur består av atomer?

Om vi ​​modellera med en molekyl efterliknar en molekyl, atomerna ser ut fasta sfärer. Det var länge tänkt att hon såg ut som i verkliga livet, men nu vet vi atomer är gjorda av protoner, neutroner, elektroner, och en hel del tomt utrymme ...

Den självrengörande förmåga av lungorna

Den självrengörande förmåga av lungorna

Det händer ofta att lungorna beskattas extra, exempelvis ofrivillig exponering för rök, dammpartiklar eller mikroorganismer. Lungorna kan tyckas mycket sårbara men har lyckligtvis över tre försvar. För det första, i näsa och svalg, tvåa i ...