motorväg (3)

Autorijles - Motorväg - Infoga - Tomt

Autorijles - Motorväg - Infoga - Tomt

Närmar sig eller kör på motorvägen. Infoga och ut eller lämnar på motorvägen. När man närmar sig en motorväg, är det viktigt att ha ungefär samma hastighet som förarna ligger på huvud körbanan. Fick du köra din hastighet väl i linje ...

Teori för Bil - motorvägen motorväg Test 06

Teori för Bil - motorvägen motorväg Test 06

Regler om huvudled och motorväg. Motorvägar är de säkraste vägarna. Bilister körning med ungefär samma hastighet i samma riktning. Korsande trafik och / eller trafikljus, du inte förväntar dig. . Den största faran är de höga hastigheter ...

Sömnig på motorvägen

Sömnig på motorvägen

Var uppmärksam bakom ratten. Även om du knäcka sömn. En knepig. Till exempel efter en lång nattskift med en halv timmes bilfärd bort i görningen som den föregående natten var redan kort. För lite sömn hämnas ofta vid fel tidpunkt ...