lägenhet att hyra (3)

Låt din ägar tillfälligt av den lediga tjänsten

Låt din ägar tillfälligt av den lediga tjänsten

Det är möjligt att hyra ut din bostad under en begränsad tid. Men viktigt här är det gjort en sådan kontraktsstruktur genom ett bra avtal, för att undvika negativa konsekvenser. Är det görs på rätt sätt då det grundar sig på nuvarande ...

Ex-partner är fortfarande på hypotekslån

Ex-partner är fortfarande på hypotekslån

När partners separat, är det ofta frågan om vad som kommer att hända med det gemensamma ägar. Eftersom båda är ofta medgäldenär. Banken kan därför vänt sig till både för att betala skulden. I de flesta fall fastigheten säljs eller ...

Dolda fel i nyinköpta fastighet

Dolda fel i nyinköpta fastighet

För de flesta av oss, att köpa ett nytt hem en fest. Denna feststämningen men kan ändras om det efter köpet upptäckte att det nya hemmet inte är så väl underhållna som du först trodde. Vilka är dina rättigheter och skyldigheter om du ...