kommunikation (69)

Sensitivitetsträning för självkännedom och grupp

Sensitivitetsträning för självkännedom och grupp

Vissa företag dra nytta av: sensitivitetsträning. Denna metod tillämpades efter andra världskriget i små grupper. Syftet är att kontrollera samverkan mellan människor på ett pedagogiskt sätt och diskutera. Detta sker genom olika metoder ...

Vad är kommunikation?

Vad är kommunikation?

Kommunikation är överföringen av information, endast om avsikten är att få information om det. Den information som erhålls från kunskap om vissa fakta. Kunskapen om fakta som vunnits av erfarenhet. Informationen är således subjektivt ...

Facebook instruktioner för nybörjare

Facebook instruktioner för nybörjare

Facebook är varmt! Många människor gör ett försök att registrera sig, men många faktiskt inte riktigt förstår hur sidan vänner fungerar och krokar av ännu en gång. I enkla stegen nedan kommer att förklara hur du kan hitta något sätt ...

Media på Ameland

Media på Ameland

Ameland är ett område omgivet av vatten, men det betyder inte att det är berövas nyheter. Ameland nyheter och internationella nyheter tas emot klart och tydligt på ön. Medierna är också väl representerade. På papper, via Internet, via ...

Kommunikationsförmåga

Kommunikationsförmåga

Numera vägen för kommunikation är mycket viktigt. Våra nätverk blir allt större, så du bör kunna kommunicera med olika människor. Ibland kommunicerar du med någon, eftersom du behöver någonstans för dem. Du måste naturligtvis måste se ...