historia (140)
Zevenbergen med högen Vorstengraf i Oss

Eftersom många år universitetet i Leiden bedriver arkeologisk forskning om förhistoriska bostäder och gravar i North Brabant Oss. Universitetet är inspirerad av en särskild Sök på trettiotalet av det tjugonde århundradet. Detta ...

Äta och dricka under romartiden

Är du intresserad av romerska kulturen och är du nyfiken på hur de gamla romarna åt och drack? Läs allt om bordsskick och de olika måltiderna i romarna. Layouten av matsalarna från romartiden beskrivs i detalj. Det bygger också på fenomenet ...

En kort historia av ljus

År 1879 uppfinningen av glödlampan tillskrevs Thomas Edison. I själva verket var han bara en del av en grupp människor som försökte göra el från ljus. Inte långt efter upptäckten av glödlampan uppstod flera glödlampa fabriker i ...

Gamla holländska längder

Människor har alltid velat göra det mätbara. Tänk på vikt, längd, area och volymmätningar. Fram till franska tid, men det fanns ingen enhetlig mätning. Varje region använt sina egna mätningar. En kroppsdelar som ofta används för att ...

Segregerade katolicismen i 20-talet

Den här artikeln vänder på frågan om historien om holländska katolicismen i det tjugonde århundradet bör ses som ett kontinuum eller mer i termer av brott? Det ser på de källor som olika författare bygger. Dessutom görs en jämförelse ...