historia (140)
Templet personal i forntida Egypten

Egyptiska tempel i det antika Egypten spelat både lokalt och nationellt en avgörande roll när det gäller andliga och världsliga frågor. Den egyptiska Templet är tillägnat antingen lokala eller nationella gudar, eller betytt för de döda ...

Historisk geografi Israel första bosättningen i Palestina

Med historisk geografi Israel, har vi inte så mycket titta på historien om landet, men till geografi och bosättningsmönster och ekonomin. Vi identifierar också de historiska händelser eller utveckling som har format landskapet och ändå mer ...

Historien om revisionsbyråbranschen

Revisorskåren är i jämförelse med många andra yrken fortfarande relativt ung. Överklagandet uppstod i slutet av artonhundratalet och har fram till mitten av nittonhundratalet utvecklade i sin nuvarande form. Ursprunget är kopplad till två ...

Jack the Ripper - Del 5: dödandet fortsätter

Nu Scotland Yard, huvudkontor Metropolitan Police, hade kastat om fallet, verkade det att mördaren skulle hittas snabbt. Men ingenting kunde vara sant - och som delvis var på grund av bristen på metoder som polisen höll fortfarande på efter ...

Kyrkogård Vliedorp - 'Olle Weem'

Allt som numera Vliedorp resten av kyrkogården, som ligger på högen. En gång fanns det också kyrkan och prästgården gården där prästen bodde. Området med gravarna är nu i besittning av Groninger landskapet. Det lönar sig att göra sig ...