arbetsgivare (5)

MBA Studie: Vad gör ett MBA-program ändå?

MBA Studie: Vad gör ett MBA-program ändå?

En MBA eller Master of Business Administration utbildning är fortfarande mycket populär bland arbetsgivarna. Med en MBA studie arbete på din egen utveckling och öppna dörren till högre lön och bättre karriärmöjligheter. Inte undra på att ...

Återställa funktionen med full lön

Återställa funktionen med full lön

Restore funktionen innebär ibland att sjunkande löner. Lyckligtvis detta behöver inte alltid vara fallet. Däremot kan fördelarna ändras när någon kommer att få en annan funktion. Frågan är om arbetsgivaren kan en person återhämta sig ...

Den löneutbetalning skyldighet arbetsgivaren

Den löneutbetalning skyldighet arbetsgivaren

Loon är en mycket viktig komponent i anställningsförhållandet. Utan lön, den anställde kan själva ofta inte upprätthålls, och det är därför viktigt att arbetsgivaren betalar lön. Ändå är det svårt att avgöra i vissa fall om en ...

Kollektivavtalet

Kollektivavtalet

Om ett kollektivavtal på arbetsgivarsidan som ingåtts av en enskild arbetsgivare, så finns det ett kollektivavtal på företagsnivå. Om ett kollektivavtal ingås av arbetsgivarsidan av ett arbetsgivarförbund, varav enskilda arbetsgivare är ...

Deltidsarbetslösheten utvidgas till 1 April 2010

Deltidsarbetslösheten utvidgas till 1 April 2010

Per den 1 april 2009, deltidsarbetslösheten ?? ?? presenterad. I osäkra tider, vissa företag har behov av ett eventuellt anställda för vilka arbetet är inte tillräckligt för att kunna hålla stilla. Anställda kan vara tillfälligt mindre ...