Vad är en OR och vad en ELLER?

Företag eller organisationer med femtio eller fler anställda är skyldiga att ha ett företagsråd. En företagsrådet brukar kallas ELLER. Men vad är en OR och vad gör de? Vilka är de skyldigheter och rättigheter som en företagsrådet och vad är inblandade?

Vad är en ELLER?

En OR är en sammansättning av anställda som utses av de övriga anställda. Enligt ordlistan Van Dale är ett verk på följande sätt:
"obligatorisk organisation i företag av en viss storlek som är föremål för samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare"

Vad gör ett OR och vilka uppgifter?

En eller företräder som nämnts tidigare intressen på politisk nivå av annan personal. Huvudsyftet är att övervaka gällande kollektivavtal och annan lagstiftning. För detta ändamål, sådana faktorer är personal, ekonomi, löner, förmåner, framtidsplaner, arbete och vila, omorganisation, sysselsättningsfrämjande samråd, likabehandling av män och kvinnor, och så vidare. För övrigt fokuserar en bra eller inte bara av intresse för de anställda, men också de allmänna organisatoriska intressen.

Vilka rättigheter rådets Works?

Arbetsgivaren har en skyldighet att bevilja verk av flera arbetsuppgifter:
  • en viktig punkt är rådgivande. Eftersom vissa politikområden kan få allvarliga konsekvenser för de anställda, är arbetsgivaren skyldig att be företagsrådet råd
  • när OR ger råd och det skiljer sig från arbetsgivaren vill kommer att tillämpa uppskovsreglerna. Suspensionen från skyldig att åtminstone en månad underrätta arbetsgivaren beslut
  • Arbetsgivaren är skyldig att ge information om årsredovisningar, bokslut, förmåner, politik och ersättningsstrukturer
  • företagsrådet har rätt till självhjälp initiativ från arbetsgivaren
  • företagsrådet har rätt till adekvat anläggningar, tid och utbildning

Samtycke Law Works

Förutom ovanstående rättigheter rätt godkännande är mycket viktigt. Rätten till samtycke innebär att företagsrådet av arbetsgivaren att samtycka bör uppmanas att dra tillbaka, ändra eller införa olika system, regler för möten och friställda, belöningssystem, skydd av personuppgifter, frånvaro, och så vidare.

När det krävs en ELLER?

Som regel, en företagsrådet består vanligen av cirka fem till tolv personer. Företagsrådet representerar hela personalen i samråd med styrelsen. En OR krävs när det finns femtio eller fler anställda som arbetar för en organisation eller ett företag. Detta är bland annat regleras av lagen om företagsråd. Arbetsgivaren måste se till att företagsrådet kommer. Företag eller organisationer med färre än femtio anställda kan frivilligt bilda ett OR.

Att Samråd struktur och utnämningar

Företagsrådet måste samråda minst två gånger per år med arbetsgivaren. Detta samråd bör diskuteras bland annat politik som arbetsgivaren har i formuleringen. Arbetsgivaren måste ange hur och vid vilken tidpunkt rådet deltar i beslutet. Överenskomna arrangemang måste registreras skriftligen, till exempel ett avtal eller minuter. Det är viktigt att både företagsrådet och arbetsgivaren upprättar dessa avtal som undertecknas av dem. Företagsrådet måste också se till att arbetsgivaren genomför de avtal som ingåtts. Dessutom kan eller kontakta övriga anställda Var det interna eller externa experter på viktiga eller känsliga ämnen.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha