Vad är en deposition?

Böril Marklund Februari 27, 2016 Miscellanea 3 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Om du vill hyra ett hus eller dit vissa administrativa skyldigheter. En är deponeringen att hyresgästen måste uppfylla. Vi kommer att förklara detta ämne något ytterligare.

Definition

Depositionen är ett belopp som är blockerad och kommer att användas som hyresgästen skyldigheter. Ett exempel är till exempel skador på egendom eller bristande underhåll. I slutändan kommer beloppet att släppas tillbaka till hyresgästen om den har uppfyllt alla sina förpliktelser. Lagen inte specifikt i en insättning, med andra ord är det inte obligatoriskt.

Typer insättning

Den vanligaste formen är ett spärrat konto i namn av hyresgästen. Beloppet får inte innehålla mer än två månaders hyra och intresset för hyresgästen. Man kan välja att betala en kontantbelopp i en depå vad som görs i de flesta fall. Men man kan också välja leverans av värdepapper eller andelar i en blockerad förvar.
Ett andra alternativ bredvid det spärrade kontot på en bank är en bankgaranti. Här agerar banken som garant för hyresgästen. I detta fall är insättning tre månader hyra. Hyrestagaren förbinder sig att genom månatliga insättningar för att bygga upp den mängd av fyndigheten. Denna typ av insättning är gjord enbart sedan 2007, och är inte så mycket i praktiken.
För det tredje, det finns ett möjligt avtal mellan PWC och finansinstitutet.

Frisättning av depositionen

För lanseringen krävs varje gång ett skriftligt avtal som upprättats gemensamt av hyresgästen och hyresvärden i slutet av hyresavtalet. Banken ställer dessa former finns. Ett domstolsbeslut kan också vara en anledning att släppa. Frisläppandet visar nämligen ofta en besvärlig fråga. Det händer ofta att ägaren känner sig rätt till deponering på grund av någon verklig eller inbillad skada eller dåligt underhåll.
Vid avyttring av egendom som hyrs, är den nya ägaren som krävs för att följa den befintliga hyresavtalet. I det här fallet måste insättningen också överföras till den nya ägaren.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha