Vad gör en bil skada fel?

Bilen ?? s flytta in Nederländerna på allmän väg krävs försäkrar mot skador orsakade på andra. Vad kommer det att kosta dig om du har en skuld skador? Bilförsäkring är en obligatorisk försäkring. Du kan bestraffas med sin underlåtenhet att se till att din bil. En bil som överförs till ditt namn, måste vara försäkrade med ett av försäkringsbolagen. Det finns olika omfattningar som du kan välja mellan. WA är den minsta täckning. Detta täcker skador orsakade av fel som du. De ekonomiska konsekvenserna av en kollision kommer att bero på ansvarsfrågan. Förorenaren betalar hela skadan.

Skador fria år

Nederländska försäkringsbolag tillämpa en bonus / malus-system till försäkrade personer som har orsakat någon skada eller belöning. Varje år den försäkrade bilen har orsakat någon skada på försäkringstagaren får en fordran fritt år. Till dessa år utan anspråk rabatt Procentsatsen är knuten. Mängden av rabatten varierar beroende på försäkringsbolag. När du har en skada som orsakats av din försumlighet röra ett antal år utan anspråk förlorade igen. Du kan bygga om igen genom att köra ett antal år utan skador. På detta sätt kommer försäkringsgivaren att belöna de icke-skadedjur och låt skadedjur att betala extra premie.

Inverkan av skadefria år i nivå med premien?

Försäkringsgivaren måste bestämma hur mycket försäkring för att stänga en premie han har fått tidigare. Som standard finns det tre olika typer av täckning av försäkrings igen kan ha ett annat namn, nämligen:
  • TPL försäkring
  • WA ?? begränsad skrov
  • WA ?? skrov
Antalet skadefria år uttrycks som en procentandel av grundbidraget. Rabatten kan oftast nå 70 procent av ackumulerade skador fria år. Slutligen, är den maximala rabatten uppnåtts. I de flesta av försäkringsbolagen förblir skadefria år eller genom räkning i syfte att bygga upp en buffert. När du har nått den maximala rabatten och du orsakar skador, du fortfarande behålla maximal rabatt från den ackumulerade bufferten.

WA bilförsäkring

En bil som WA är försäkrad täcker skador som orsakats andra. Den ekonomiska skadan du behöver göra så för lön. Din skada inte är försäkrad i denna täckning. Konsekvenserna är så att du har att göra din egen skada och förlorar ett antal år utan anspråk. De ekonomiska konsekvenserna kan vara särskilt betydelsefullt med tanke på att du måste betala din egen skador på din bil.

Auto ansvar är begränsat kaskoförsäkring

Denna täckning är något bredare än ansvar täckning. Skador orsakade av ett antal namngivna händelser nämligen också distribueras. Detta gäller skador som orsakats som:
  • Diamant brott
  • Hagelskador
  • Storm
  • Eld
  • Blixtnedslag
  • En kollision med herrelösa djur
  • Stöld
För skador som orsakats av en kollision, detsamma gäller för skuldtäckning. Återigen, bär du din egen förlust.

WA Auto skrov försäkring

Detta är den mest omfattande försäkringsform. Skadan kommer att återbetalas av dig. Det gäller din egen skada och skador på motparten. Skulden du förlorar eller skada ansöknings år ger dig i genomsnitt 15 till 20 procent premie går att betala jämfört med situationen före skuld skador. Detta är endast fallet om det inte finns någon buffert för att göra anspråk åren byggt.
Se även:
Vad gör en tjänstebil
Den billigaste försäkring
(0)
(0)

Kommentarer - 1

WA ytterligare försäkrade. Collision hade med backning, motpart också med att vända, vilket är allriskförsäkring. Vem betalar vad?

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha