Sätt ut Bar

Den välkända advokat Bram Moskowitz sattes för tjänstefel från holländska Bar Association. " Han har sålunda bort från tablån. " Vad betyder allt detta exakt och hur Disciplinnämnden av beställa fanns i hans fall äntligen överens? Hur fungerar det precis som du vill ha en advokat och hur fungerar det om det skulle vara disciplinära straffas?

Överklagandet advokat

Advokatyrket kallas ett skyddat yrke. Det innebär att du kan inte bara ringa en advokat utan att ha följt de regler som fastställts av advokatsamfundet av en metod som kallas förespråkar.
Det finns flera villkor som en person måste uppfylla för att bli en advokat
  • Du måste naturligtvis ha en juridikstudier vid ett ackrediterat universitet.
  • Dessutom behöver du åtminstone tre år aktivt och regelbundet "i Nederländerna som nederländska lagstiftningen, inklusive gemenskapsrätten, som advokat har arbetat. Faktiskt och regelbundet inneburit att det var verkligen ditt yrke, du har gjort något bredvid den. Således är det krävs av dig att du var tre år heltids gör juridiska arbetet.

Begäran om registrering som advokat
Begäran om registrering som advokat bör göras till ordföranden i det distrikt där den sökande vill behålla sin advokatbyrå. Denna begäran måste göras skriftligen. Den sökande måste visa upp ett dokument som utfärdats av förvaltningsrådet för det distrikt där han senast höll kontoret som påstår att han:
  • ingen disciplinär åtgärd har dömts
  • inte i konkurs är fel
  • inte boka om.

Uppfyllandet av alla regler, kan den sökande vara registrerad som advokat vid advokatsamfundet i den holländska Bar Association.
De första tre åren har netto svurit och registrerad advokat kan inte självständigt utöva sitt yrke. Han arbetar som lärling under en erfaren advokat som mönster. Först när biträdande jurist har genomgått erforderlig utbildning och även följt ett antal kurser som specificerats av regionkontor, han får efter tre år av ett lärlingsintyg. Då måste han vara oberoende advokat.
Tableau: advokatyrket är officiellt mer än 200 år gamla. Registrering gjordes tidigare på en plåt.

Ta bort en advokat i tablån

I Advokater artikel 9 reglerar möjligheten att ta bort en advokat från panelen, eller populära ord att ta bort honom från jurister och jurister. Artikeln nämner som skäl för att avlägsna:
  • när advokaten i förvaltningsrådet eller domstol disciplin onjuiste- eller ofullständiga uppgifter som lämnas eller har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
  • Om det finns rimliga rädsla att personen är en advokat intrång på de lagar och beslut av advokater eller annat sätt gjort sig skyldig till en handling eller underlåtenhet att en bra advokat som de inte borde.

Skyldigheter advokat när det gäller yrkesmässig kompetens
Advokaten krävs varje år för att uppnå minst 20 utbildning punkter. I förordningen om behörighet fastställs vilka aktiviteter som är berättigade till tilldelning av utbildningspunkter och hur många poäng på vilka aktiviteter kan beviljas. Advokaten måste kunna visa att verksamheten faktiskt har ägt rum. För detta ändamål är advokat måste kunna tillhandahålla bevis. Varje år en digital kontroll snarare än faktiska antalet utbildningskrediter i samband med upprätthållandet av yrkeskompetens.
Strykningen av Bram Moscowitz i tablån
Det fanns tre huvud klagomål som rör strykningen av Bram Moskowitz:
  • Flera kunder har klagat på höjden på tonerna BM och det fanns även väckt talan om. BM lovade att se saker i och betala tillbaka pengarna felaktigt. Fram till avskaffandet av revisionsrätten levererades var på April 22, 2013 BM ännu ingen en återbetalas något.
  • BM medgav att han hade accepterat stora summor pengar från sina klienter, utan att uppfylla skyldigheten att informera ordföranden i advokatsamfundet om detta. Han hade flera gånger med skattemyndigheterna måste vidta åtgärder efter oegentligheter upptäcktes i hans deklarationer. Det konstaterades också att hans administration på sitt kontor var en enda röra. "
  • BM hade varit en lång tid inte fullgjort sina skyldigheter i samband med "yrkesmässig kompetens." Han gav intrycket att han lappat den med sin känga. Han var, trots allt, en berömd brottmålsadvokat. Domstolen hade ingen uppskattning för denna form av arrogans.

Har avlägsnandet av tablån ofta?
Det finns i genomsnitt 30 strykningar från registret årligen. Det ser värre än det är. Disciplin avlägsnande är mindre vanligt än denna siffra antyder: du ska låta dig ta bort tablån om du inte längre kan utföra heltid förespråkare för yrket. Till exempel: Borgmästare Eberhard van der Laan i Amsterdam var en gång en advokat, men nu hans politiska karriär kunde han inte förena med hans jobb som advokat han borde ha bett om en strykning.
Slutsats:
Mr G. Spong, berömd brottmålsadvokat och kunskap om Bram Moskowitz sade att han var ledsen att en sådan lysande brottmålsadvokat från jurister skulle försvinna. Å andra sidan är det uppenbart att går för kända advokater "som leker med elden kommer att bränna sina händer."
Uttalandet sekreterare Teevens på Bar "som slaktare bör inte godkänna sitt eget kött" eftersom han är en förespråkare för statlig tillsyn när det gäller advokatyrket är inte troligt i Bram Moskowitz "förmån har fungerat. Orden ville göra klart att det för henne ingen handskakning föreligger när det gäller advokater som missköter sig, men bra de är ytterligare även i rättssalen.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha