Spinoza kontra Bayle: Gud är identisk med naturen?

Det är den första regeln i Toran, ?? skapade Gud himmel och jord. ?? Senare dock, det verkar dyka upp lite förvirring om den väsentliga skillnaden mellan en skapare och det skapade, och de kom upp med idén att Gud ibland kan vara allt. Den som ett träd som inte lägga ner, men den som träd störande. I vilket fall som helst, att sökandet efter honom en mycket enklare ...

Panteism

En mycket lång tid efter bildandet ?? Det var år 1656 ?? Benedictus de Spinoza uteslöts ur den judiska gemenskapen, förmodligen på grund av hans filosofiska idéer. Och nu har vi hundratals år senare, är chansen fortfarande viktigt att Spinoza ?? s idéer i kyrkor, synagogor och moskéer med samma tolerans ?? ?? kommer att avvisas. I hans filosofi, nämligen Gud föll helt till omfattande natur med en stor bokstav. Och inom den ram inom vilken vi kan tala om en gudom, är denna filosofi i strid mot den hos de stora religionerna, inklusive islam, eftersom de erkände Torah i viss utsträckning.
Även om Spinoza själv vid den tiden, kunde känna sig ensam, hans idol är idag väl representerad. Baserat på hans övertygelse att vi faktiskt skulle kunna säga att han var en av de första europeiska pantheists. Under 2007 har detta tänkesätt miljontals anhängare, där många förmodligen inte ingår. I väster är panteism alltmer fram. Kom ihåg att det finns ungefär fem miljarder kristna, muslimer och judar, och det står klart att det finns två stora läger är diametralt motsatta. Och medan jag finner det anmärkningsvärt att tre religioner som bekämpar varandra tillräckligt ofta tältet tillsammans på denna punkt måste skaka hand. Mot bakgrund av dessa rörelser, jag får intrycket att frågan om Gud är identisk med naturen, inte slutade med Spinoza. I hans tid var hans filosofi ?? ?? kätterska, men jag vågar förutspå att sympati för panteism bara växa. Så det är intressant nog att undersöka de olika argument och se var de har fast alla.

Benedictus de Spinoza

Spinoza är den mest kända filosofen av holländsk mark. Han tillhör den lilla elit av klassiska filosofer som grunden för västra ?? ?? har lagt tänkande. Relativt få saker om hans liv är kända, men är född i Amsterdam Burach, son till Michael d ?? Espinoza och Hanna Deborah gjorde Spinoza med sina föräldrar, är en del av den nya judiska samfundet i Amsterdam.
Spinoza under sitt liv starkt motsätter sig titeln ateist, men trots hans undervisning snabbt ses som en sådan. Hans samtida förundrade samtidigt på sin vandring i livet. Det verkar inte dem vara så ond som du kan förvänta dig av någon som genom den breda porten ?? ?? gå. Vittnesmål från Spinoza kommer fram som en ödmjuk, lugn och mild person. Denna ?? vid den tiden ?? bisarra paradox, många har talat med fantasi och har lett till en hel del historier om honom har uppstått.

Exil

Det förutsätts att Spinoza var inte särskilt gammal när han kom till hans filosofiska åsikter. Som en ung man som han blev ännu allt i konflikt med det judiska samfundet ?? något som inte enbart relaterad till hans filosofi måste göra. Andra orsaker, såsom dess vägran att följa de regler i samhället, hans likgiltighet för dyrkan och finansiella frågor, kan lika gärna ha spelat en roll. Det var år 1656 när det kom till en dramatisk paus. Den 27 juli Spinoza förvisades från samhället, vilket innebär att all kontakt måste brytas med honom. Spinoza kunde ha förhindrat förbudet, sägs det, om han hade ångrat. Här har han uppenbarligen inte haft någon anledning att ?? trots sin förvisning måste innebära slutet för hans ställning i handelssystemet företag, som han delade med sin bror, Gabriel. Efter exilen som heter Baruch Spinoza inte längre själv, men han fortsatte med att Spinoza. Han konverterade aldrig till kristendomen, även om han underhöll goda relationer med de kristna. I sitt liv bodde han på ett säkert avstånd från alla former av organiserad religion.

Hans stiftelse

År 1675 manuskriptet etiska ?? ?? redo för trycket. Medan Spinoza arbetade för att lösa problemet, gick ryktet runt allt han skulle med sitt arbete för att visa att det inte fanns någon Gud. Predikanter och kartesiska forskare var även fått klagomål till regeringen. Stämningen var så fientlig att han bestämde sig för att överge publicering.
När hans slut närmade sig, år 1677, Spinoza gav sin hyresvärd Van Spyk uppdrag att skicka sitt arbete till förlaget när han dog. Den 21 feb 1677 dog han av en lungsjukdom och inom ett år sitt arbete. Spinoza presenterade sitt sökande efter sanningen som en kris av existentiella dimensioner: Målet är att uppnå högsta god förståelse för enheten av anden med hela naturen. För att uppnå detta måste sinnet vara fria från alla fördomar och defekter, för att uppnå högre former av kunskap. Detta är bara möjligt när sinnet är inriktad mot den enda sanna idé som vi har fått, är idén om en ytterst perfekt ?? ?? aka Gud. Detta är kriteriet för sanningen med resultatet att det kan befria oss från falska, påhittade och tvivelaktiga tillsatser. ?? Denna metodiskt tänkande ?? betyder att se saker i deras orsakssamband och slutligen förståelsen av det ömsesidiga beroendet mellan allting i en slutliga orsaken ?? ja ?? Gud.

Spinoza ?? s syn på kunskap

Spinoza delar mänskliga kunskapen i stigande nivåer, ner till kunskapen om ?? hörsägen ?? och erfarenheten att risken för fel innebär framför rationell kunskap detta resonemang kommer genom konsekvent och på toppen en klar uppfattning om huruvida den skådande vetenskap som tingens väsen ser ingen medling. Endast de två högsta nivåerna, vet orsaken och titta, ge korrekt kunskap. Alla felet uppstod på den lägsta nivån på fantasi och erfarenhet.

Spinoza på Bibeln

Det var uppenbart att Spinoza hans Ethica ?? ?? helt gick emot alla harts utkast och fanatism omhuldade bilder av Gud och frälsning övertygelser hans samtida. Även Nederländerna hade en relativ grad av tolerans, även här kusten var inte säker.
Eftersom teologer gjorde sina fordringar förlitar sig på Guds ord som uppenbaras i Bibeln, Spinoza gör en sägs vara omfattande och fundamental analys av Bibeln. Här omedelbart finner vi hans viktigaste bidrag till den moderna vetenskapen. Han anses vara en av grundarna av den historisk-kritiska bibel stipendium.
Böckerna i Bibeln för honom historiskt etablerade texter, görs av människor, dyka upp och levereras under särskilda omständigheter. Bibeln var enligt honom, inifrån sig själv, på sina egna villkor och i enlighet med sina egna avsikter ?? den mån de skulle bestämma ?? som skall förklaras. Det blir då uppenbart att innehållet i de olika bibelböcker bör ses mot bakgrund av den specifika historien om dessa texter. Vem ser Bibeln som en direkt Guds ord, enligt Spinoza gör religionen till vidskepelse.
Vad i ögonen på Spinoza till Bibeln Guds ord gör är att han lär sig trots all korruption, den gudomliga lagen. ?? Rektorn för den gudomliga lagen och dess största budet är att älska Gud som det högsta goda, som inte befinner sig i rädsla för någon påföljd eller böter och av kärlek till något annat, som vi önskar att triumfera oss. ?? Hans slutsats är att Bibeln i kärnan uppgår till ?? budet att älska Gud över allting och nästa som sig själv ??.

Spinoza ?? S drift

Även om Spinoza hade ett tillbakadraget liv och publicerade relativt lite, då var han berömd under sin livstid eller ökända. Han fick snart ett rykte som en ateist. Hans angrepp på den då allmänt accepterade Bibelns auktoritet och ministrar betonade styrkor och hans motståndare i denna uppfattning. Etik ?? när ?? efter hans död offentliggjordes, styrde det mycket fördomar mot detta arbete. Etiketten spinozistiska ?? ?? var en meningslös skällsord, som användes för att placera en person misstänkt för ateism. Alla hade en åsikt om Spinoza, även om det har varit lite tid att granska sitt arbete.
Beskrivningen av Spinoza, som den universella forskaren Pierre Bayle i hans ?? Dictionaire historique et kritik ?? gav 1697, har äntligen haft stort inflytande. För Spinoza, Bayle var en ?? Athee de système ?? ?? någon som inte förneka Guds existens direkt, men vars regim lämnade inget utrymme för Gud. Det hindrade inte Spinoza var en dygdig man. Han beskrevs som en Athee vertueux ?? ??. Under lång tid har det blivit avgörande för.
I slutet av sjuttonhundratalet, filosofi Spinoza återigen vara i rampljuset av så kallade ?? ?? Pantheismusstreit. Det fanns häftiga debatter, med resultatet att hans verk lästes igen och skulle kunna påverka den tyska romantiken och den tyska idealismen. På grund av Goethe, Herder, Schelling, Hegel och många andra, uppstod i Tyskland år 1800 ett större intresse för Spinozism.
Det senaste århundradet kännetecknas av en invasion av Spinoza vetenskaplig litteratur. Ändå förblir hans filosofi också vädja till en bredare publik. Idag finns det fortfarande en fascination för detta projekt, där allt ?? i fysik och kunskapsteori och politisk filosofi till livslärdomar ?? utvecklas från den metafysiska grunden för Gud eller naturen. Det faktum att hans teorier sui bilder av Gud var tvungen att göra utan den traditionella religionen, entrén något hindras. Men kanske att hans filosofi är därmed just i detta århundrade i god jord. Kanske den här gången ?? pluralism, relativism, nihilism ?? perfekt jord som Spinozism kan gro och där hans idéer, förmodligen utanför Spinoza ?? avsikt, välkomnas med öppna armar av exempel, New Age.

Pierre Bayle

Bayle var vaggan för den moderna tankefrihet. Hans stora verk ?? Dictionnaire historique et kritik ?? har fört honom mest berömmelse. Bayle föddes 1647 i La Carla, södra Frankrike. Han var son till en kalvinistiska pastor. Tragedin som var tvungen att gå igenom franska hugenotter, satt sin prägel på livet för Bayle. Franska protestanter var allt offer för diskriminering. 1685 Ludvig XIV upphävt ediktet i Nantes, vilket skulle leda till den blodiga förföljelsen av hugenotterna.
På grund av omständigheterna, Bayle 1622 under en kort tid konverterade till katolicismen. Men han kom tillbaka och det tog tro sina fäders heller, vilket sågs som ett brott. Bayle flydde till Genève ?? början av hans exil, långt från sin familj. Genom vänskapliga band, kom han i kontakt med inflytelserika Rotterdam vroedschaplid, den Arminian sinnade Adrian Paets, ge honom sin tjänst som professor i filosofi tenderade att den nyinrättade Illustrious School i Rotterdam.

Calvinism

Skiljer tänkt på Bayle, hans kalvinistiska bakgrund, som hans vädjan om samvetsfrihet och fri forskning, hans kamp mot vidskepelse och avgudadyrkan, hans skepsis stött på rationalistiska filosofiska system. Calvinism inser att mänskliga föreställningar om det övernaturliga är otillräckliga. Bayle tog ställning mot visionen om Socinus, som ville motbevisa kristo dogmen om rationalitet. Socinus trodde att människan behöver bara tro på vad kan vara motiverade ord. För Bayle förblev djupt tror ett mysterium. Som förlitar sig enbart på förnuft, enligt honom, är därmed öppna dörren till deism och ateism. Omvänt Bayle var ingen stark Calvinist. Han höll med Descartes, att naturliga sanningar som inte behöver auktoritet tro. På grund av denna paradox är dess öppna filosofi och obalanserad, kritisk, skeptisk och polemik.

Fakta och fiktion

Som filosof Bayle tog en eklektisk läge. När det gäller logik använde han den aristoteliska system syllogismer. Bevis för Guds han förkastade som metafysisk spekulation ?? beviset guds till exempel att det globala systemet jämfört med en klocka och, med hänvisning till Gud som Cosmic arkitekt var han visserligen sympatisk som ett vapen mot alltför materialistiska föreställningar, men bevisen i sig, påpekade han. Richard Popkin Bayle beskrivs som en super skeptiker, som kunde analysera någon teori, och att sönderdela en intern inkonsekvens det var synlig. Han skalade så att säga, varje löken tills det visade sig att det inte fanns någon kärna över.
Med hans kritiska attityd och en ironisk nöje Bayle kunde skilja fakta från fiktion. Även när det kom till Bibeln, visade han sin historiska skepsis och han var välvilligt inställd till den historisk-kritiska metod för bibliska tolkning, som utvecklats av Richard Simon, i det historiska rekordet innehåller erfarenheterna från Bibeln författare.

Bayle över det onda

Evil ?? i alla dess former ?? är ett obestridligt verklighet. Detta Bayle hade lärt av historien och från sitt eget liv. Av denna anledning, kritiserade han alla försök att rationellt förklara problemet med att det finns ondska. Den kristna tron ​​måste acceptera så att transcendent Gud är helig och bra, bredvid vilken erfarenhet lär oss att det onda finns i många former. Problemet med det onda är ett mysterium, säger Bayle, och därmed en del av den kristna tron ​​mot de bevis som skulle hålla den troende Guds godhet.
Bayle avvisade också idén om det onda som en självständig princip över godhet från Gud, eftersom det var oförenligt med Gud som skapare av världen från scratch ?? ??. Förvirrande det är att han har en viss sympati för dualism, eftersom det bättre återspeglar den mänskliga erfarenheten och eftersom ortodoxa kristendomen har ingen övertygande svar.

Bayle på heder och samvete

Bayle gjorde en så ovanlig och unik separation mellan rationell kunskap och även den kristna tron. Enligt honom kunde förhållandet inte skaka tron. Bygger på denna strikt åtskillnad mellan filosofi och teologi ?? Jag citerar ?? ?? En sann kristen ?? sedan håna nyanser av filosofer och särskilt skeptiker. Tron kommer att sätta honom att råda i de områden där stormarna i tvisten. Han kommer att se inbäddat i en plats under the rumble av certifikat och utmärkelser kommer att höras och han skall inte flyttas. Denna plats är för honom den sanna Olympus av poeter och den sanna tempel den vise, varifrån han var i ett perfekt resten kommer att se på de svagheter anledning och felet av de dödliga som bara följer den här guiden. ?? Denna kritik var Bayle till en åskådare av den teologiska och filosofiska käbbel och i hans skrifter han gjorde sina läsare att dela denna ståndpunkt.

Spinoza ?? vision

Det första försöket att Spinoza gjorde att räkna ut sin filosofi systematiskt passera i en skrift som man inte känner till det ursprungliga. På artonhundratalet en holländsk version av dyka upp ?? ?? Kort avhandling om Gud, människan och deszelvs välstånd. ?? Spinoza ?? s doktrin tvingar honom att börja med Gud, så att han kan brodera vidare. Central är tanken att Gud är orsaken till allt. Den inneboende orsak, inifrån, och inte att förväxla med idén att göra en hantverkare produkter. Enligt Spinoza, måste världens skapelse ses som en intern process, om naturen ger sig ?? Natura naturans ??. Gud är med detta så helt identiska med naturen. Det finns en grundläggande enhet oändliga ?? ?? och ?? redan ?? och alla ändliga ting är bara ändringar inom ett ämne som är både Gud och naturen. Och eftersom det är omfattande, det bör i detta sammanhang, i denna enhet att förstå allt.
Mannen själv är en del av naturen, en form av förekomsten av att en substans. Den typ av odjuret ?? man ?? 1. är kausala, 2. och 3. natur bestäms. Människor utsätts för alla typer av känslor, och om de inte har någon makt över det, de är missnöjda. Genom att öka förståelsen av greppet kan stärkas i vår existens, och människor kan arbeta upp till kunskap om Gud eller naturen, tillsammans med kärlek; kärlek till Gud som är både en kärlek till naturen. I det mänskliga lycka består, enligt honom.
Den Spinoza ?? s djupaste övertygelse att människan inte är ett självständigt kungarike i det stora rike naturen. Ingen imperium i imperio ?? ??. Mannen är helt en del av detta slag, där allt i ett oändligt orsakssamband är ansluten ?? Varje enskild sak eller en sak som är ändlig och har en viss existens, kan inte existera eller arbete som skall bestämmas om det inte är att existera och att arbeta bestäms av en annan orsak som också är ändliga, och har en särskild existens; och återigen denna sak inte kan existera eller fungera som de bestäms inte av någon annan, som också är ändliga, och har en särskild existens, är fast besluten att existera och agera, och så vidare till oändligheten. ?? Från denna stora bilden man måste ses.
Spinoza ger oändliga Guds egenskaper tillbaka till bara två egenskaper som vi kan känna människor, nämligen tanke och förlängning. Begränsningen till tanke och förlängning härrör från idén om ?? kroppen ?? ?? ?? Och ande. Från idé att människan är en del av naturen och dess lagar, begick Spinoza ?? naturligtvis, ?? mot varje form av antropocentrismen. Att världen inte skapades för folket. Och mot anthropomorphism, tenderar att förklara naturen i mänskliga termer. Uppfattningen om Gud som en person i världen har skapat människan och att Gud är utanför skapelsen, är diametralt motsatta.

Bayle ?? s kritik av originalitet

Grunden för Spinoza ?? s systemet är inte ny, säger Bayle. Det motsvarar ett antal gamla och moderna filosofer, både europeiska och orientaliska. Skillnaden är att Spinoza har ett strukturerat system därifrån. Men det har varit mycket längre trodde att hela universum var bara ett ämne och att Gud och världen är en. Pietro della Valla gjorde omnämnande av vissa muslimer som ?? Ehl Eltahkik ?? ring som tror att det bara finns fyra element totalt, som Gud bildar man och allt. Han talar också om Zindikiten, en annan muslimsk sekt. En av deras övertygelse är att allt vi ser och allt som finns i världen, allt som skapas, är Gud. Bland kristna, säger Bayle, har det funnits liknande kättare. En viss David Dinant gjorde ingen skillnad mellan Gud och den första frågan. Och enligt en Alexander epicure är Gud materia, utanför honom finns ingen Gud; väsentligen allt åt Gud och kärnan former är imaginära engångsposter: de har ingen verklig enhet. Han säger också att allt är densamma i fråga om ämnet, och att Gud ibland kallas Jupiter eller Apollo eller Pallas. Och sedan Amal Ricus som lärde att allt var Gud och Skaparen och det skapade var desamma. Bayle konstaterar att läran om världssjälen, som är så vanligt bland de gamle, som var den viktigaste delen av undervisningen stoikerna, är i huvudsak att i Spinoza. Anhängarna säga att alla själar, både människor och djur är partiklar av världssjälen återförenas med dem genom kroppens död; och få oss att förstå att de jämför djuren med flaskor flytande i havet fylld med vatten. Om flaskorna sönder, förenar sitt vatten med hela: det är vad som händer med de enskilda själar, säger de, eftersom de döda kropparna som de beslutade förstördes. Och enligt Bayle, de har inget att rapportera bättre än den här typen av jämförelser som är på Gud i alla relationer och bara vara bra att slå blå dunster i ögonen på en okunnig publik.

Bayle ?? s kritik av sannolikheten

Enligt Spinoza är Bayle ?? s hypotes, alla andra ateistiska antaganden, minst vilseledande, eftersom det är oförenligt med de mest skilda begrepp i det mänskliga sinnet. Den främsta invändningen mot Spinoza, har Bayle läder ?? s, diskuterar hans monism. Detta innebär att det finns en grundläggande enhet av ?? oändliga ?? och ?? redan ?? och att alla ändliga ting är bara ändringar inom ett ämne som är både Gud och naturen. För Bayle detta är löjligt: ​​inte bara jämställs Gud världen och universum, men också varje enskilt objekt berövas självständighet. Antagandet om Spinoza, att det bara finns ett ämne i naturen och att denna enda ämne är utrustad med ett oändligt antal attribut inklusive ?? utsträckning ?? och ?? tänka ??, enligt Bayle är det mest monstruösa hypotesen, som går stick i stäv med de mest uppenbara begreppen våra sinnen eller våra sinnen. Spinoza hävdar att alla organ som finns i universum, är modifieringar av detta ämne i den mån den utsträckning ?? ?? är; och att till exempel själar män är modifieringar av detta ämne i den utsträckning ?? tänka ?? är. Gud, som är oändligt perfekt och nödvändig varelse, därför är orsaken till allt som existerar, men det är inte annorlunda. Det finns bara en varelse, bara en natur och att naturen ger i sig och en intern verksamhet oavsett varelser de framkallade. Han är allt på en gång: agerar och genomgår, orsak och motiv. Han producerar ingenting som inte är hans egen modifiering. Bayle kallar detta en hypotes som överstiger ackumuleringen av alla tänkbara absurditeter.

Bayle ?? s kritik av ett ämne ?? ??

Det är omöjligt att universum är ett ämne, eftersom det som behövs är omfattande delar och alla delar har monterats, sade Bayle. Och eftersom de delar av förlängningen inte existerar i varandra, så det måste vara sådan att den eller förlängningen är i allmänhet inte ett ämne, eller att varje del av omfattningen av ett visst ämne som skiljer sig från alla andra substanser. Enligt Spinoza den utsträckning är i allmänhet en egenskap hos ett ämne. I andra filosofer, medger han att attributet av ett ämne egentligen inte skiljer sig från detta ämne. Bayle säger Spinoza så det måste inse att den största delen är i allmänhet ett ämne, som han måste dra slutsatsen att alla delar av förlängningen är en speciell substans.
De mest rationella och mest okroppsliga idéer visar tydligt att det finns en mycket verklig skillnad mellan saker existerar som har en kvalitet och den andra inte, enligt Bayle. Kärn varumärken och ofelbara tecken på hans distinktion: om man kan fästa en sak, vad kan inte det andra, då de är framstående. Saker som är separerade från varandra, i form av tid, på plats, kan urskiljas. Spinoza kan inte förneka att dessa egenskaper är korrekta, ty det är på grund av dessa egenskaper som han förstår att stenar och djur är inte samma modalitet att vara oändlig. Han erkänner därför att det finns en viss skillnad mellan saker. Den nedre änden av en stolpe i en flod slagen har inte samma modalitet som den andra änden: en är omgiven av jord och den andra av vattnet. De har alltså två motstridiga egenskaper: det som de är omgivna av vatten, den andra inte är omgiven av vatten. Detta innebär att ämnet vad de modifierar Spinoza måste vara minst två substanser: väl omgivna-vid-vatten och icke-omgivna-genom-vatten. Detta visar att förlängningen är sammansatt av samma antal distinkta substanser som modifikationer.

Bayle ?? s kritik ?? ytterst perfekt ??

Varje person har en mycket tydlig bild av de oföränderliga medel under en varelse som aldrig skaffa något nytt, aldrig förlorar vad som givits en gång, är det alltid samma både i dess innehåll och dess ändringar. Ljusstyrkan för detta är att man kan se med stor tydlighet vad som rör och vad inte. Naturen ?? den mest oförenligt med oföränderlighet Guds ?? är inte bara en naturlig vars existens kan börja och sluta, men också en natur som med avseende på dess innehåll, fortsätter alltid att existera. De kan dock senare förvärva vissa ändringar och tillägg eller formulär som hon någonsin har haft, förlora. Alla de gamla vise, säger Bayle, har insett att denna pågående serie av generation och korruption, som en som observerar världen, inte producerar ett enda stycke materia eller förstöras och de säger, av detta skäl inte kan skapa de materiella villkoren för ämne ?? eller ?? förgås, även om hon är föremål för redan skapas eller förstöras. Exempelvis kan materialet som brinner nu, var tidigare trä; alla väsentliga attribut förblir desamma i form av trä och i form av brand. Hon är den renaste exempel att man kan ge en varelse som är föränderlig och ?? egentligen ?? är föremål för alla typer av förändringar och inre förändringar. Av detta följer att Gud av Spinozists faktiskt förändrar naturen ständigt förändrade situationen. Hennes sinnestillstånd skillnader internt och verkligen isär. Han är inte den mest perfekta varelse ?? med vilken det inte finns någon variation eller skuggan av svarvning. ??

Bayle ?? s kritik av ?? människor formerna för Gud ??

Utan tvekan sträckt Spinoza roligt på mysterium treenigheten, och det förvånade honom att tusentals människor i ett, tre gudomliga personer begränsade, våga tala. Just han säger Bayle, vilket egentligen är den gudomliga naturen till så många människor bidrag som det finns människor på jorden. Om något är säker och obestridligt i mänsklig kunskap, är det denna linje: ?? Dessa saker är motsatta, vare sig från varandra eller från samma tredje enligt samma, samma, på samma sätt och tid, kan verkligen bekräftas . ?? Det är, kan man på samma ämne på samma sätt och på samma gång, inte två termer som motsätter, bekräfta. Till exempel kan man inte bara tala osanning, säger ?? Det går bra med Piet är Piet mycket sjuk ?? eller ?? Han förnekar det och bekräfta det ??. De Spinozists förstöra denna regel och skapa på så ?? ett sätt som man inte kan veta vad som är sanning och vad som inte är. Om sådana bestämmelser faktiskt var felaktiga, då finns det inga frågor som vi kan garantera att de är sanna. Bayle visar att ovanstående axiom strider mot systemet med Spinozists. Så om det är sant, eftersom Spinoza skulle få oss att tro att män är formerna för Gud, säger att de felaktigt ?? Piet förnekar detta, han vill, han bekräftar något; eftersom det i själva verket är Gud som förnekar att testamenten, som bekräftar. Och detta får till följd att allt som kommer från människors sinnen, i själva verket innehållet i Guds tillhör. Och där, säger Bayle, vilket återigen producera samma saker som Gud hatar och älskar, förnekar och bekräftar samtidigt. Detta uppfyller alla villkor som krävs för att göra det regeln gav Bayle i motsatta termer, skulle vara osanna. Bayle vidare motsatta villkor och inte passar ihop i olika människor, vilket gör dem ?? i systemet för Spinoza ?? måste matcha den unika och odelbar substans som Spinoza kallar Gud. Det skulle därför vara Gud, som samtidigt gör och inte vill ta itu med samma syfte. Två motsatta termer var sant, vad de första principerna för metafysik överhäng. Bayle konstaterar att som eekvadrat och cirkel är en motsägelse, ett ämne som också när de samtidigt älskar och hatar ?? med tanke på att det hat kärleken väsentligen utesluter ?? mot känner samma objekt. Det är den falska skicklighet. Vanligtvis säga ?? quot capita upp konsensus ??, många huvuden så många fraser, men enligt Spinoza, alla meningarna i alla människor i ett huvud. Och medan Spinoza inte kunde bära den minsta tvetydighet, inte aristoteliska, inte av judendomen, inte kristendom.

Bayle ?? s kritik om de etiska konsekvenserna

Om fysiskt sett en extraordinär dårskap är en enkel och unik ämne genom sinnen alla män skulle ändras samtidigt, detta enligt Bayle, moraliskt en mycket värre idé. Är det är oändligt, är nödvändigt, den ytterst perfekt varelse fortfarande resolut, ståndaktig och orubblig? Bayle betonade alltid ?? ?? eftersom det sker ingen ögonblick kommer att vara samma. Hans tankar skulle gå oavbrutet i samma färgglada sort från harts passioner och känslor. Detta kallas Bayle så svårt att smälta, men det är fortfarande i hans värre: det innebär att det oändliga vara en bra tanke, tusen andra dåraktiga, överdrivna, har orena tankar. Det ger i sig all galenskap tillbaka hela orenhet och alla synder i den mänskliga rasen. För eftersom läget är inte verkligen skiljer sig från den modifierade substansen, är att identiteten på den oändligt vara över vilket Spinoza talar. Ett stort antal filosofer som kunde förstå hur detta med ytterst perfekt varelse inte är kompatibel, förutsatt att man är så ond och olycklig, har antagit två principer: en bra, den andra onda. Men här Bayle kommer i kontakt med en vis som håller med om att Gud arbetade sig alla brott och allt elände för mänskligheten och sätter. Låt människor hatar varandra, mord varandra vid kanten av skogen, förenas i arméer för att döda varandra, låt vinnarna äter besegrade ?? man kan förstå allt detta eftersom det antas att folk skiljer sig från varandra och att det finns olika motstridiga harts turer. Men om människor är bara en modifiering av Gud, verkar därför Gud allena. Och sedan ändrar samma Gud först i turkiska och sedan i en ungersk och sedan krig och strider något ?? alla monstrositeter och alla fåfänga fantasier de största dårar som en gång var låst i små celler, överträffar. ?? Enligt det system av Spinoza, uttalet ?? tyskarna har dödat tio tusen turkar ?? fel och fel, om vi menar: Gud ?? ändras tyskar, Gud ändras i tio tusen turkar dräpt ??. Och så bör Spinoza, alla uttalanden om vad människor gör mot varandra, ingen annan betydelse än detta ?? Gud hatar sig själv, frågar han sig nåd och vägrar, fortsätter han sig, dödar sig själv, slukar sig, förtala sig, skickar sig själv till schavotten, och så vidare. ?? Detta skulle vara förståeligt om Spinoza hade Gud presenteras som en sammansättning av ett antal sinsemellan olika delar, men han har inte gjort: han såg Gud som en perfekt union. Detta kallas Bayle oändligt mycket mer löjligt än arbete poeter om gudar hedning. Bayle frågar därför om Spinoza det inte hade insett eller att han hade lagt märke till det, men det har hållit envist sina principer.

Bayle ?? s kritik av Spinozas afterlife ??

Som Spinoza som Bayle hade genomgående hävdat, hade han rädslan för fan inte avfärdas som en chimär. Även om någon inte vill att tro att detta universum är Guds verk och en enkel, andlig, och för att skilja alla organ av naturen leder, måste man ändå erkänna att det finns vissa saker med förnuft och vilja, som säljs till deras makt . Denna övning auktoritet över andra, befaller dem, straffa eller misshandla dem och hämnas. Enligt Bayle uppvärmningen är här full av det och vet alla människor av denna erfarenhet. De Spinozists, säger han, måste också erkänna själens odödlighet, för de tror att människan är en modalitet av en varelse som tänker väsentligt. De Spinozists inser att det finns metoder som blir arga på andra behöver, vilket gör dem skäms, lägg dem på racket och en sådan tortyr skulle föreviga evig som döden det inte skulle stoppa på något sätt. Och eftersom jorden är full av sådana metoder, finns det ingen anledning att tro att himlen och himlen är inte full av det. Därför Bayle, gör satt spinozistiska narr av sig själv om han inte vill erkänna att hela universum är full av ambitiösa, avundsjuka och grymma metoder och det finns ingen anledning att tro att människan kan undvika liknande saker efter hans död.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha