Skillnad mellan acetylsalicylsyra och paracetamol

Ambrosia Holgersson December 27, 2015 Hälsa 252 2
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Aspirin och paracetamol båda används som vapen mot smärta och feber. Aspirin minskar feber är en smärtstillande och antiinflammatoriska. Paracetamol arbetar också febernedsättande och är också en smärtstillande medel, men inte inflammatorisk. Även om båda är bland de mediciner de är fritt tillgängliga utan recept från läkare.

Om acetylsalicylsyra

Aspirin var en gång den mest använda smärtstillande, men det upptäcktes att i vissa situationer en av de tusen barn som hade använt lidit en livshotande komplikation i hjärnans aspirin. Därför acetylsalicylsyra bör definitivt inte tas av barn under 18 år. Emellertid har aspirin fler nackdelar med avseende på paracetamol. Nämligen aspirin saktar blodproppar som preparatet är olämpligt för de redan använder antikoagulantia. På grund av surheten av aspirin är inte lämplig för personer med tarmproblem.

Om paracetamol

Paracetamol är i motsats till aspirin, icke-sur och inte blodförtunnande som är två distinkta fördelar. Däremot paracetamol arbetar nackdelen att de inte inflammatorisk. Förutom en positiv effektiv dos Paracetamol har också en toxisk dos av någon anledning finns det endast kan användas av vuxna upp till 3 gram per dag, och helst inte alltför långt efter den andra. En överdos kan leda till leverskador.

På inrådan av läkare och apotek

Även behövs användning av acetylsalicylsyra och paracetamol inga råd av en läkare är dock vanligt. Utan råd är det viktigt att läsa bipacksedlarna och försiktigt använda produkterna. Det kan också höras till en farmaceut vid inköp av läkemedel. Men om vissa symtom i mer än två veckor i följd, ett besök till en läkare rekommenderas.

Ingen medicin mot influensa

Som regel är acetylsalicylsyra och paracetamol används i milda betingelser. Som för övrigt tycker dessa mediciner hjälper mot influensa är fel. Mot influensa är fortfarande ingen effektivt botemedel eller botemedel finns. Men hjälper mot halsont och influensaliknande som kan associeras.

Informationsblad

Det är naturligtvis alltid rekommenderat att noggrant läsa läkemedels informationsblad och därmed acetylsalicylsyra och paracetamol. Enligt bipacksedlarna kan både acetylsalicylsyra och paracetamol används för väsentligen samma villkor. Skillnaden mellan de två produkterna återfinns huvudsakligen i de situationer som inte kan sväljas bättre acetylsalicylsyra och paracetamol är mer gynnsam i bruk.
Aspirin kan användas i:
 • Spit
 • Feber
 • Tandvärk
 • Myalgi
 • Huvudvärk
 • Neuralgi
 • Smärta influensa
 • Menstruationssmärtor
 • Reumatisk värk
 • Smärta efter vaccination
 • Hurt av kyla

Aspirin inte användas för:
 • Gikt
 • Astma
 • Lider av magsår
 • Sår i avgift
 • Hjärta njurfunktion
 • Nedsatt njurfunktion
 • Nedsatt leverfunktion
 • Minskat blodflöde
 • Ökad blödning
 • Senaste 3 månaderna av graviditeten
 • Känslighet för vissa ämnen
 • Förutom i blodkoagulationen hämmande medel
 • Förutom användning av mer än 15 mg metotrexat per vecka
 • Stor eller liten operation

Paracetamol kan användas med:
 • Spit
 • Feber
 • Tandvärk
 • Myalgi
 • Huvudvärk
 • Neuralgi
 • Smärta influensa
 • Menstruationssmärtor
 • Smärta efter vaccination
 • Hurt av kyla

Paracetamol användning i:
 • Alkoholberoende
 • Funktionsstörning lever
 • Njursvikt
 • Klagomål längre än 14 dagar
 • Överkänslighet mot produkt
 • Amning
 • Överkänslighet mot någon komponent
 • Graviditet

Körning, överanvändning och hålla

Vad körning och rörelse berörda maskinerna, är det inte att anta att användning av acetylsalicylsyra och paracetamol inflytande. Men genom att plötsligt ta den maximala dagliga dosen kan innebära allvarligare problem. Bör detta ske och det finns medvetslöshet inträffat bör då sökas omedelbar läkarvård. Lagra läkemedel bör göras utom räckhåll för barn och företrädesvis i originalförpackning på ett torrt ställe.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (2)
Gebhard Dahl
  Like 2   Dislike 0

I själva verket, Peter. Idrottare som har haft en hjärtattack senare visat smärtstillande medel, såsom acetylsalicylsyra eller något som verkar ha tagit. Paracetamol är säkert och bara farligt om det inte sprids och intas i stora mängder. Vidare är det bättre att kombinera Paracetamol med andra medel än andra smärtstillande medel.

Gärd Lindblad
  Like 2   Dislike 0

Du kanske inte vill tro mig. Nyare forskning har visat någon smärtstillande Paracetamol utom hjärtstillestånd eller hjärtinfarkt kan veroorzaken.Ik inte nämner detaljer. Som den här artikeln säger leverskador om för mycket Paracetamol. Det är sant. Det kan. Jag vet fall av människor som gör sex till åtta svälja paracetamol per dag. Utan obehagliga konsekvenser. Så kan du.

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha