Skatter: Intäkter från övriga aktiviteter

Om du har inkomster som frilansare eller dagmamma? Eller har du har andra extra inkomst? Då kan du ha inkomster från annat arbete. Att inkomster från annat arbete måste du betala skatt.

Intäkter från annan verksamhet

Intäkterna från annan verksamhet inte omfattas av löneinkomster eller inkomster från ett företag. Det finns Nettot från övriga aktiviteter om arbetet utförs som syftar till att uppnå en inkomst. Det finns inget anställningsförhållande med en arbetsgivare.

Vad täcks av intäkter från annan verksamhet

Intäkterna från andra verksamheter är ett brett begrepp. Nedan följer några exempel på särskilda inkomster från annat arbete.
Intäkter från annat arbete ingår intäkter du fått:
 • som frilansare
 • som hemhjälp
 • genom att hålla föreläsningar
 • som en childminder
 • genom att skriva artiklar och böcker
 • som artist eller professionell idrottsman
 • När betala av en personlig budget
 • om arbetskraft ersättning från bolaget av skatte partner
 • genom att göra udda jobb för andra
 • genom att ge kurser eller extra lektioner
 • genom tillgång för vilken du utfört mer arbete än vanligt
 • som medlem av en kommunfullmäktige
 • av inneboende

SKATTA

Intäkterna från andra verksamheter är inkomsten där det inte finns någon källskatt på genom till exempel arbetsgivaren. Det innebär att denna fråga av den som tar emot inkomstskatter och bidrag som skall betalas. Hur mycket detta är beror på den totala årsinkomst. Måste också betalas för inkomstberoende bidrag sjukförsäkringslagen. Skatt på inkomster från andra verksamheter kan betalas på två sätt. Detta kan avancera med hjälp av en preliminär bedömning under innevarande år, eller genom förklaringen i slutet av kalenderåret.

Avdragsgilla kostnader

När det finns inkomster från annan verksamhet, vissa kostnader för att utföra detta arbete är avdragsgill på inkomster. Detta innebär att det är därför reducerad skatteskuld. Att dra av kostnaden på vissa regler:
 • Affärs kostnader kan dras av alls. Det är kostnader som är nödvändiga för att utföra ditt arbete.
 • Kostnader som inte har någon yrkesmässig karaktär kan inte dras
 • Kostnader som har ett företag och privat karaktär, du får endast
 • dra av verksamheten en del.

Såsom angivits ovan, inte alla kostnader är avdragsgilla.
Ej avdragsgilla kostnader inkluderar:
 • telefonabonnemang för telefonanslutningar i
 • livsrum
 • kläder, med undantag av arbetskläder.
 • Kostnaden för personlig vård
 • löneskatt och socialförsäkringsavgifter, premier
 • Invaliditetsförsäkring och
 • inkomstrelaterade bidrag sjukförsäkringslagen

Kostnader som kan dras bland annat:
 • resekostnader, kan användningen av privatbilar vara 19 cent per körd kilometer för företag utförs.
 • uthyrning av kontorslokaler
 • samtal från affärssamtal från hemtelefon
 • Specialiserad

Administrering

Om du har inkomster från annan verksamhet, du är inte obligatoriskt för skattemyndigheterna att föra register. Tja du bör, om skattemyndigheten begär det, i tid och tillräcklig överblick kan lämna uppgifter om inkomster och avdrag. Det är därför klokt att hålla reda på vilken inkomst du har haft, och att hålla kvitton etc. när det gäller de avdragsgilla kostnader.
(0)
(0)
Tidigare artikel Mirakel fotosyntes

Kommentarer - 1

Kan du berätta för mig om ska visas där en tidsstämpel på inkomsterna? Jag har nämligen intäkter under övriga intäkter, och så jag är nyfiken om deklarationen en period när du har gjort detta ska aangeven.Alvast tack för din kommentar

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha