Riktad studie: Förbereder

Annele Åhlund Februari 26, 2016 Utbildningen 5 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Examen? Examen? Studera? Vilken väg att studera förbättrar inlärningsresultat? Vilket sätt att studera för att förbättra dina provresultat? Vilken är den bästa metoden för studien till doktorander? På vilket sätt och hur eleven studerar riktade? Vilka är de bästa studieverksamhet påverkar mentala processer och minnet av studenten att förstärkas och därmed uppnå bättre studieresultat?

Riktad studie

Vad är målmedveten studie? Riktad studie är att följa fyra särskilda studieverksamhet, nämligen:
 • Förbereda,
 • Studie,
 • Nycklar,
 • Upprepa.

Fördel

Vad är fördelen med riktade studie under studien? Vad är fördelen med riktade studier för studerande? Genom en bra studie metod ger bättre resultat.
Minnet av studenten förbättrar tack vare Studien fokuserade. Detta kommer att uppnå bättre studieresultat. Detta kommer att uppnå bättre provresultat.

Förbättra minnet

Hur eleven kan förbättra hans minne under studietiden? Genom att följa de fyra ovan nämnda studie på aktiviteten hos de målsökande studierna. Förutom minne, förbättra vissa mentala processer även med studenten, såsom:
 • Sinne,
 • Tänkande
 • Observation,
 • Lärande,
 • Problemlösningsförmåga,
 • Fatta beslut.

Studie Aktivitet 1: Förberedelser inför ämnet

Hur kan en student själv väl förberedda för nästa lektion? Hur kan en student själv väl förberedda för den kommande modulen? Hur kan en student själv väl förberedda för den kommande läromedel?
Orientering
Varje elev börjar förbereder sig för att orientera sig. Om allt går väl orientera studenten redan innan han valde sitt ämnesområde! Genom att nu gå varje gång orientera i nästa modul, sparar studenten mycket tid. Genom att bilda en bild av hur och i vilken form examen kommer att vara, han kan under studietiden här räkna med. Genom orientera sig, kommer studenten snart att inse vad han behöver veta och kan göra, men också vad eleven faktiskt redan vet om ämnet. Genom orientera sig, ska studenten:
 • En bild av tyget,
 • En bild som han / hon redan vet i ämnet,
 • En bild vad han / hon inte vet om ämnet,
 • En bild vad han / hon behöver veta om ämnet,
 • En bild som han / hon ska vara på ämnet,
 • En bild av vilken form examen eller examen kommer att bli.

God planering
Hur kan du studerar väl? För att studera bra, måste det finnas en lämplig tidtabell. Tiden studenten ska vara väl spenderade. Hur länge kommer studiet av en modul? Ta reda på hur länge du gör i form av tid på en modul. Tar dessa beräkningar tid hänsyn till klassificeringen av läsåret. Ha alltid extra tid för förberedelser av tentor och tentor.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha