Reklam Kod

Reklam måste uppfylla fastställda regler. När till exempel om anses bedrägeri, kan man bedöma detta till utskottet för reklam koden, reklam kodexkommittén. I samarbete med reklambyråer, är media och annonsörer dras till reglerna.

Oberoende

Stiftelsen är oberoende och aldrig rådgöra med personer utanför kommittén eller styrelsen. Ordförandena i reklam kodexkommittén och överklaganden som arbetar inom rättsväsendet.
En av de utsedd kommitté som lagts fram av konsumentorganisationer.

Ansvarig reklam

Reklam kod uppmuntrar annonsörerna att ansvarsfull reklam. Genomtänkta reklamfilmer faktiskt se till att konsumenterna har förtroende för reklam och kommer att fortsätta att ha.

Lämna in ett klagomål

Per post eller lämnas via hemsidan kan det finnas ett klagomål. Gränsöverskridande reklam kan också rapporteras. Stiftelsen är medlem i European Advertising Standards Alliance. För klagomål avseende kan väljas fordringar som har producerats över gränsen för att inge klagomålet till ovannämnda alliansen. Här är reglerna i det relevanta EASA-medlem kraft. Den klagande och de anklagade kommer att hållas informerat av sekretariat Reklam kommissionen. En intressant detalj är att reklam också kan bedömas utan en extern klagomål.

Kostnad

Konsumenterna kan lämna in ett klagomål kostnadsfritt, förutsatt att klagomålet skall hanteras. Om klagomålet avslås, kostnaden ?? 15, -. I sitt meddelande om ett eventuellt överklagande, kostnaderna ?? 30, -. Entreprenörer betala en avgift. Denna avgift är mellan 250 ?? - ?? och 1000, - belopp.

Skriftligt förfarande

När Annons Code kommissionen mottar ett klagomål, först skickar en kopia av klagomålet till svaranden annonsören. Vänligen notera; klaganden måste ge sig till känna, är anonyma klagomål aldrig ansett. Den tilltalade har rätt till två veckor för att försvara sig mot klagomålet. Under tiden, fastställes en dag, till förmån för en potentiell möte där klagomålet som skall behandlas. Den klagande får en kopia så snart som möjligt av något försvar av den tilltalade. Den skriftliga delen av förfarandet avslutas, såvida inte utskottets ordförande finns skäl att uppmana parterna att lämna in ytterligare skriftliga svar.

Bedömning

Ordföranden beslutar eller hädanefter han / hon på en fil kommer att bedöma om detta bör göras av hela utskottet. Mötena är offentliga, under förutsättning att inga allvarliga invändningar görs av en av parterna. Under mötet, finns det möjlighet för den klagande och / eller respondentens ställning tas oralt. De överväganden som kommissionen är dock inte är öppen för allmänheten.

Bedömning

Efter att ha hört båda sidor från utskottet bildar sitt yttrande om det inlämnade reklam, Detta är i strid med reklamkoden eller kan reklam märkas som giltig? Domar skall avkunnas skriftligen, kommer det att skickas till båda parter. Beslutet bör göras efter klagomålet behandlas inom 3 till 7 veckor.

Överklagande

När en annonsör och / eller klagandens bedömning som åtta felaktigt och / eller stötande, finns det möjlighet att gå emot den av överklagandenämnden. Beslutet i styrelsen är slutgiltigt.

Rush

Artikel 8, punkt 1 anges att när ett ärende måste snarast åtgärdas, bör det lösas av kommissionen inom 14 dagar.

Sök avgöranden

Sedan 2007 redan gjort uttalanden som publiceras på webbplatsen för reklam kodexkommittén. Offentliggörandet skall ske när den period på 14 dagar överklagande har löpt ut och inget överklagande har lämnats in. Du kan söka efter t.ex. datum, nyckelord, typ av beslut och så vidare.

Inspektion

Avdelningen efterlevnad är en självständig avdelning inom reklam koden. När det finns överträdelse och hittade kontroller ovannämnda avdelning eller tilltalade kommer att svara på det uttalande som gjordes av kommittén och / eller högskola. En undersökning av annonsörer som inte eller reagerar negativt efter en dom kan spåras genom "Red Ear", icke-efterlevnad, plats Advertising Code.

Råd

En svarande kan få en kostnadsfri konsultation, betald avsnitt Kopiera yttrande om den dömda annonsen i syfte att anpassa den så att reglerna inte överskrids. Företagare måste också vinna möjligheten förebyggande råd.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha