Periodiska systemet

Kellie Rosenqvist Februari 29, 2016 Vetenskap 20 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Kärnan i det periodiska systemet är att på ett ordnat och funktionellt sätt innehåller alla de element som finns i universum. Systemet är utformat på grunderna för den grupp av element som uppvisar liknande beteende. Detta skapar en uppdelning i block, grupper och serier. Kemisten uppskattar egenskaperna för ett element på den plats den upptar i det periodiska systemet och så kunde förutses nya inslag i det förflutna vid platsen för en glänta i systemet. Det periodiska systemet är att betraktas som baser av kemin.
Den periodiska systemet. Klassificeringen är baserad på egenskaperna hos elementen.

 Blocken i det periodiska systemet

Ett block i det periodiska systemet hänför sig till utsidan jobb som är fylld med valenselektroner, som är elektroner som aktivt deltar i kemiska reaktioner. Blocken är:
  • s-blocket
  • p-blocket
  • d-blocket
  • f-blocket
Namnen på blocken härrör från kvaliteten på spektroskopiska linjer atom skalen: skarp, rektor, diffus och grundläggande.
s-blocket
S-blocket består av grundämnen där en s-skalet fylls dessa är kolumnerna 1 och 2 i det periodiska systemet, nämligen alkalimetallerna och de alkaliska jordartsmetaller.
Den periodiska systemet delas in blokken.p blocket
Kemiska grundämnen i deras grundtillstånd har en delvis fylld p subshell. Dessa är kolumnerna 13 till 17 i det periodiska systemet: i bitgruppen, kolet gruppen, gruppen av kväve, syre-gruppen och fluorgrupp.
d- blocket
Övergångsmetaller är de delar av d-blocket. Man skiljer:
  • 3D-övergångsmetaller från skandium till zink
  • 4D övergångsmetaller yttrium för kadmium
  • 5d övergångsmetall av hafnium för kvicksilver
  • de 6d-övergångsmetaller från rutherfordium att copernicium

f-blocket
F-blocket bildas av dessa element i det periodiska systemet, där f-skalet är helt eller delvis fyllda. De är lantanider och aktinider.

Periodiska systemet

Genom att klicka på de kemiska symbolerna för följande periodiska systemet, visas det redaktionella av elementet. Lantanider och aktinider som skall skjutas in i de öppna platser i åtanke * och ** i systemet. Genom att klicka på ikonen nedan elementet är elementet set inkallad till vilken elementet tillhör.

Kemisk serie i det periodiska systemet för med atomnummer

För i följande lista för att lagra namnet på en serie framträder särskilt täcker detta område av element.

Lista över grundämnen i ordning atomnummer

Avsökningen av element i det periodiska systemet är inte kemister för en labyrint och namnen på de element, dessutom är alltför lite utrymme i systemet. Denna förteckning över faktorer som beställts av atomnummer. Klicka på alternativet för en alfabetisk sekvens fortfarande tillsätts.
  Like 0   Dislike 0
Tidigare artikel Grupp bildning hos djur
Nästa artikel Skönhet
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha