Omskriva och reflektera

Kasten Nilsson December 31, 2015 Miscellanea 14 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Att genomföra en professionell intervju är det viktigt att du behärskar vissa samtal. Lyssna, aktivt lyssnande och ifrågasätta hans berömda intervju. Parafrasera och avspeglar hans mindre kända, men lika viktigt.

Parafras

Omskriva är ett sätt att visa att du lyssnar noga. Detta skapar förtroende, och det uppmuntrar din partner att berätta mer. Hur gör du det? Du upprepar med andra ord vad din partner har sagt. Det går att parafrasera främst innehållet i vad som sades. Du kan parafrasera vid en tidpunkt då den andra tystnar för ett ögonblick, som det verkar han inte är säker på hur man ska fortsätta, eller om historien är oklart eller förvirrande. Du upprepar i korthet vad du har hört så att andra vet hur hans berättelse har kommit. Han kan sedan bedöma om han blir tillsagd väl, om det är sant, om du har förstått det hela rätt. Det ger honom möjlighet att lägga till eller förbättra något.
Till exempel har en klient en lång och förvirrad berättelse om sin besvärliga ungdomar son där han ofta gräla med. Du förstår från hans hållning och ansiktsuttryck att han kämpar med sin situation, men hans ord kan ännu inte härleda exakt var det kommer ifrån. Du parafrasera: "Så din son är nu 14 år gammal, ger han regelbundet en stor mun och han alltid vill ha mer än vad han kan är det.?" Din klient kommer att få höra vilken del av hans berättelse med er har kommit. Genom din fråga: Är det rätt? han får möjlighet att berätta mer. Så säger han, ?? Ja, exakt, så det är, och även ???? och han berättar mer. Detta kommer att bidra till att göra din klient att strukturera sin historia, och kan han alltid kontrollera att han har historien helt tillräckligt.

Reflektera

Reflekterande liknande parafrasera, är bara tonvikten nu på det känslomässiga värdet av vad som har diskuterats. Rådgivaren formulerar, att berätta utifrån vad kunden, underliggande känslor och tankar som klienten själv inte uttala. Just känslor bildar så småningom kärnan i berättelsen. Genom att reflektera över känslor av kunden känner han förstod sig. Många människor talar om fakta, händelser och situationer. Dessa är viktiga, men ännu viktigare är vad kunden är bekväm med. Eftersom värdet av historien är inte i de faktiska omständigheterna, men i känslor. Två personer kan berätta en liknande historia där man är helt upprörd, medan den andra är likgiltig. I en bra återspegling you name så en känsla av att du tycker hos kunden spelar en roll. Att stanna kvar i området för exemplet ovan:
"Så din son är nu 14 år gammal, ger han regelbundet en stor mun och han alltid vill ha mer än vad han kan. Som ett resultat, du känner dig hjälplös."
Klienten har nu möjlighet att komplettera eller korrigera dig: ". Ja, exakt, men inte bara det, det gör mig så ??"
Just nu finns det tala om känslor av kunden, och det är just i syfte att hjälpa konversationen.

Var uppmärksam

Reflekterande aldrig upphöra uttrycka antaganden. Du måste vara uppmärksam samt rådgivare på kroppsspråk och ansiktsuttryck för klienten, så du kan vara ganska säker på att du utser den rätta känslan. Alltid gå med kunden av när du utse en bra känsla. Ta med din reflektion så företrädesvis som en fråga eller en mening som börjar: Om jag förstår dig väl då ??
Genom att parafrasera regelbundet och reflektera du låter din klient vet att du lyssnar. Du ger honom det meddelande som du både hans berättelse och hans känslor förstås. Detta är grunden för en användare kontakt.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha