NV: The Limited Liability Company

Kellie Rosenqvist Februari 27, 2016 Miscellanea 6 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Liksom handelsbolag, exempel och enskild firma, är aktiebolag en rättslig status som kan du välja om du startar ditt eget företag. Till skillnad från enskild firma är ledningen för SA i "många händer". Exakt hur det är med ledning av SA och även inrättandet av en SA kan hittas nedan.

Allmänt

SA är ett företag med ett aktiekapital delas in i överlåtbara aktier som varje aktieägare äger en eller flera aktier. Det egna kapitalet är hackad och den som köper så ?? s pjäs är delägare i nv. Parterna är också känd som aktieägare, eftersom namnen på dessa i allmänhet inte kända av bolaget talar man om ett börsnoterat företag.
SA är juridiskt som en juridisk person. Detta innebär att SA ses som en person som har rättigheter och skyldigheter kan ingå avtal. Föraren av en nv är inte ansvarig. Eftersom SA är en juridisk person och därför är själv ansvarig kallas också uppmanat den juridiska formen av en opersonlig företagsenhet

Skapandet

För skapandet av en SA inkluderar notariatshandling stiftelse krävs. Det här dokumentet innehåller följande:
1. grundare av namn
2. stadgar nv. Stadgarna ska vara
 • namnet på sa
 • syftet med nv
 • platsen för plantering
 • mängden av aktiekapitalet, antalet aktier och det nominella värdet på aktien
3. det antal aktier som innehas av var och en av grundarna, måste de gemensamt inneha minst 20% av aktiekapitalet.
4. Utnämningen av de första direktörer
Det finns också en ministerdeklaration om inga invändningar nödvändig. Detta utfärdas endast om följande villkor är uppfyllda:
 • grundarna måste närvara vid minst 20% av grundkapitalet
 • promemorian bör inte stå i strid med allmän ordning eller goda seder
 • SA kan inte användas för olagliga ändamål eller allvarligt skada borgenärerna.

 • Om notariatshandling och ministerförklaringen ingen invändning utfärdas, ska SA fortfarande registrera sig hos handelskammaren.

  Förvaltningen av en SA

  Hantering
  Initialt tillåta styrelsen eller ledningen på toppen av en plc. De ger:
 • den dagliga ledningen
 • hantera ström
 • sammankallande och ordförande för bolagsstämman
 • agerar på uppdrag av SA
 • beredning av: balansräkning, resultaträkning och förklarande noter

 • Aktieägare
  Sista ordet i en SA ägs av bolagsstämman. Detta omfattar följande saker kan behandlas
 • Att utse och avskeda chefer
 • antagandet av årsredovisningen
 • utnämning av en godkänd revisor som granskar de finansiella rapporterna
 • Tillämpa ändringar i stadgarna
 • upplösningen av SA

 • Styrelsen
  Ofta har en nv också en styrelse. Detta övervakar förvaltningspolitik och hur det ser ut med hur det går i bolaget. Rådet kan också ge råd till ledningen.
  Alla bra exempel ?? s ?? s och SA måste också ha ett förvaltningsråd som består av tre eller flera personer. Stora innebär att SA har mer än 100 anställda och ett eget kapital på mer än ?? 10 miljoner - har. Denna styrelse har följande befogenheter:
 • sätta och avsätta direktörerna
 • fastställande av bokslutet
 • godkänna eller avvisa förslag från den verkställande förändring: sammanslagningar, aktie höjning och massuppsägningar personal.

 • Fungerar
  En NV eller BV med fler än 50 anställda måste också inrätta ett företagsråd i enlighet med lagen om företagsrådet. En företagsrådet liknar en deltagande råd vid en skola och har följande befogenheter:
 • rådgivande innebär rådet får avge ett yttrande när det gäller att arbeta exempel
 • rätt till information: arbetsgivaren, till företagsrådet har ge all den information rådet behöver för att fungera ordentligt
 • initiativet: det kan också lägga saker på dagordningen
 • samråd med titeln: arbetsgivaren måste samråda med företagsrådet eller företagets angelägenheter

 • Vid de kommande två befogenheter verk även effekt:
 • rätt till samtycke, till exempel beslut om pensions- och semester arrangemang får vidtas endast om företagsrådet samtycke
 • veto: uttala ett veto mot utnämningen av en ny revisor av förvaltningsrådet.
 •   Like 0   Dislike 0
  Kommentarer (0)
  Inga kommentarer

  Lägg till en kommentar

  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile
  Tecken kvar: 3000
  captcha