Norges historia

Heike Hammarberg Februari 28, 2016 Utbildningen 21 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Efter den senaste istiden drog ett antal stammar i skogen och på stranden av det område som vi nu kallar Norge. Norge har erövrats många gånger och har en intressant historia med dominations, neutralitet, erövringar och mycket forntida civilisation. Hur Norge är väl egentligen kommit till stånd? Intressant historia i detta land sammanfattas här

Förhistoria och antiken

Efter den senaste istiden drog ett antal stammar i skogen och på stranden av det område som vi nu kallar Norge. De äldsta fynden från utgrävningarna i Norge går tillbaka till omkring 10.000 BC. I Oslofjorden återfinns bland andra hällristningar. Dessa stammar förmodligen kom från Ryssland och Centraleuropa. Omkring 5000 år f Kr var stammarna att slå sig ner och det framkom Norge ett jordbrukssamhälle, kompletterad med fiskfångster till sjöss. Om 1500-500 f Kr började bronsåldern, från denna tid finns det en hel del av rock målning fann vidare. I 500 e.Kr. började järnåldern Eftersom järnåldern kan göras bättre verktyg skulle kunna göra norrmännen blir också större och bättre båtar som de stöder sitt jordbruk existens med växande extra mat från fiske med fartyg bättre och högre fångster. Fartygen fick större och bättre görs med resultatet att norrmännen nu kan resa vidare. Välstånd ökat enormt. Befolkningen växte därefter. I 500 bröt AD förmodligen en smittsam sjukdom på grund av den enorma befolkningen minskat till cirka 800 e.Kr. när befolkningen växte så explosivt som hotade överbeläggning. Detta gör att det verkar mycket troligt att det finns cirka 300 år, var ett virus där man inte kunde stå. Denna överbefolkning i kombination med de större fartyg norrmän gick på jakt efter ny mark för att flytta. Vikingatiden har nu börjat.

Vikingatiden

Historiker har vikingatiden börjar alltid med rånet av vikingarna i norra brittiska klostret Lindisfarne i 793. Efter denna första lyckade raid följde mer och mer och utökade vikingarna sitt arbete enormt eftersom de även har kommit till Medelhavet. Även om expeditioner ursprungligen var avsedda för att stärka handelsförbindelserna var dessa redan snabba räder. De ursprungliga stammarna var mer och mer samarbete som säkerställer att Norge långsamt till en centralt styrs land, under denna tid, Norge styrdes av kungar och krigsherrar. Detta samarbete behövdes för att genomföra stora expeditioner, Norge var på den tiden ett stort land med mycket få invånare. Efter den förlorade slaget vid Stiklestad Norge var med England erövrades av Knut den store Danmark. Efter döden av denna kung är den danska energi i stort sett eliminerats och det blir en norsk kung på tronen, vilket gör Norge oberoende. Under denna tid Norge vann väldigt många områden som Shetland och Island och Norge nådde toppen av sin makt. Under denna period, som varade fram till omkring 1066 fanns en religiös splittring och dök kungliga slotten för att skydda byar och städer. Men det var i den 14: e och 15: e-talets politiska, ekonomiska och kulturella nedgång synlig. Handelsflottan och marinen tog fart i volym. Det fanns en pestepidemi, som decimerade varje befolkningsgrupp. Adeln minskat betydligt de präster som var ansvarig för utbildningen. Efter denna tid var Norge i Kalmarunionen förenade med Sverige.

Union med Sverige

Norge var ett självständigt kungadöme i det nionde århundradet e.Kr. till 1397, varefter den hamnade i Kalmarunionen med Danmark och Sverige. Sverige lämnade snart unionen och Norge blev en separat provins enligt danska myndigheten. Sverige höll inte med den danska decentraliserad förvaltning, vilket ledde till många konflikter. Efter freden i kölen mellan Sverige och Danmark 1813 Danmark tvingades att lämna över Norge till Sverige, men fick behålla de norska kolonierna. På detta sätt blev Norge tvångsarbete och genomförs utan privat deltagande under svenskt styre. Danmarks kronprins hade nu blivit guvernör i Norge. Han ville omintetgöra Sverige att starta ett uppror mot de svenska myndigheterna. Christiaan Frederik organiserade ett möte där han var folkets företrädare för alla stater som ber om hjälp för att göra Norge oberoende igen. Den 17 maj 1814 var konstitutionen undertecknas och Christiaan Frederik blev den första kungen av oberoende Norge. Sverige såg sin chans och Norge fångade på grund av oberoende Norge fick inget stöd från andra västeuropeiska krafter Norge hamnade i Svenska unionen. Ändå Norge hade mycket mer frihet än de hade tidigare. Sverige eftersom de i praktiken hade mer makt än Norge var relationerna mellan de två inte så bra. År 1814 infördes en parlamentarisk form av regering i Norge och Norge fick år 1844 av Sverige att föra dess egen flagg. Från ett möte i parlamentet visade att majoriteten av norrmännen ville vara oberoende och eftersom Sverige inte känns som ett krig Norge blev självständigt igen 1905 och den danske prinsen Carl kröntes till kung.

Första världskriget

Under första världskriget, Norge lyckades stanna så neutral Nederländerna. Norge lyckas eftersom det var relativt långt borta från de krigförande länderna och de hade en mycket stark marin och var därför knappast erövra sjövägen. Eftersom den norska kusten mycket lång och sträckte ut en stark marin är också mycket viktigt i tider av krig. Eftersom samtliga nordiska länder förblev neutralt under första världskriget, kom de närmare och närmare varandra genom att motsvarande politiska och ekonomiska intressen. För redarna och industrier detta krig var en tid av stor framgång. Bönderna gjorde ofta bra på grund av de allvarliga matbrist som krig ofta medför.

Andra världskriget

Under andra världskriget, Norge lyckades April 9, 1940 att stå utanför kriget. De allierade meddelade att lägga minor längs kusten att desorganisera den tyska sjöfarten. Den 9 april anföll tyskarna med kirurgi Weserübung Norge. Norge hade sex veckor har fortfarande ett motstånd med hjälp av franska och brittiska soldater. Regeringen flydde till London och Norge ockuperades fram till 8 Maj 1945 när ryska sovjetiska trupperna Norge hade fångat från tyskarna och tyskarna kapitulerade

Moderna tider

Efter kriget utvecklades norska ekonomin är mycket bra, delvis på grund av dess stora olje- och gasreserver. Norge fram till 2005 i huvudsak styrs av minoritets skåp. År 2005, den kristdemokratiska Kjell Magne vann valet. Den 19 Juni 2010 Kronprinsessan Victoria gifter sig med gym ägaren Daniel Westling.

Striking

Den norska befolkningen har dubbelt medlemskap i Europeiska unionen förkastades i folkomröstningar. Norge gör det med en hel del av dessa system, men omfattas inte av EU, vilket innebär att de ofta måste betala en massa pengar för att genomföra dessa system.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha