Kollektivavtalet

Paul Aaberg December 27, 2015 Miscellanea 29 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Om ett kollektivavtal på arbetsgivarsidan som ingåtts av en enskild arbetsgivare, så finns det ett kollektivavtal på företagsnivå. Om ett kollektivavtal ingås av arbetsgivarsidan av ett arbetsgivarförbund, varav enskilda arbetsgivare är medlemmar, så finns det en bransch kollektivavtal.

Vem gör CAO?

Ett kollektivavtal på företagsnivå binder arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. I en bransch kollektivavtal, att arbetsgivaren tillhör sektorn skyldig tillämpa kollektivavtalet om han är medlem i en arbetsgivarorganisation som har undertecknat kollektivavtalet.
Den arbetsgivare som har kommit in eller som är medlem ett kollektivavtal av en arbetsgivarorganisation på företagsnivå är skyldigt att tillämpa kollektivavtalet även när det gäller anställda som inte är medlemmar i en facklig organisation som är part till kollektiva förhandlingar. Dock kan dessa arbetstagare inte tvinga arbetsgivaren att följa kollektivavtalet, eftersom som obundna anställda inte är parter i avtalet som ålägger arbetsgivaren att tillämpa de kollektivavtalsbestämmelser om hela verksamheten. Facket kan göra vissa saker bra kraft. Dock är frågan om unionen kommer att företräda icke-medlemmar eller kommer att locka. De anställda som är medlemmar i en fackförening som undertecknat kollektivavtalet får arbetsgivaren komma överens inte motstridiga anställning.

Vad används för att bestämma ett kollektivavtal?

En CAO samma typ av arrangemang kan vara beslutsamt som är normalt i anställningsavtalet. I kontraktet, dock nästan alltid hänvisas till det övergripande avtalet.
De viktigaste punkterna är:
  • Arbetstid
  • Belöning
  • pensionssystem
  • ATV och semester arrangemang
  • Övertid förordningar
  • Arbetsförhållanden och arbetarskydd
  • Job Evaluation System
  • Avgångs arrangemang
  • Arrangemang i händelse av sjukdom
  • Beroepingsrecht

Vilken bransch kollektivavtal gäller för företag utan ett företag kollektivavtal?

Varje branschens kollektivavtal innehåller bestämmelser i början så kallade omfattning, vilket definieras av vilken typ av företag och deras anställda om vad kollektivavtalet gäller. Det är viktigt i några tvivel samråda med dessa bestämmelser, eftersom bestämmelserna omfattning ibland formuleras slarvigt, vilket missförstånd om vilka kollektivavtal tillämpas. Det är också ekonomiskt intresse för att avgöra om rätt CLA används ibland, som har många fonder, kollektivavtal där arbetsgivaren måste betala en avgift.
Vissa kollektivavtal branschgemensamma finns separata kollektiva arbetsavtalen för högre tjänstemän, administratörer eller andra särskilda tjänstegrupper. Arbetsgivaren har mer än göra flera kollektivavtal. Detta kräver extra omsorg i utarbetandet av anställningsavtal och tillhörande regelverk. Därefter måste undersökas för varje anställd kollektivavtal som är tillämpliga i varje enskilt fall.

Kan kollektivavtalet ska också tillämpas på andra personer än de avtalsslutande parterna?

Oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare som är anställda av dem, inte är bundna av kollektivavtal. Ändå får arbetsgivaren inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation som undertecknat kollektivavtalet, är skyldiga att tillämpa kollektivavtalet för sin bransch. Detta gäller om kollektivavtalet förklaras allmänt bindande av ministern för sociala frågor och sysselsättning. Det blir ingen skillnad mellan arbetstagare som är fackföreningsmedlemmar och andra arbetstagare. Det finns dock denna möjlighet endast i en bransch ?? kollektivavtal. Resultatet är att både de oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att slutföra CLA.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha