Inverkan av oegentligheter pol

Carrolin Bjorkman Februari 28, 2016 Vetenskap 5 2
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
En byggnad kan byggas på stolpar så att skatt med en bar galler i lagerställen. Pålar görs för detta ändamål på pålspetsen nivå så att tillräckligt hög bärare kan tas från marken. Det betyder att en liten belastning inte kan överföras genom stolpen. Vilka är konsekvenserna om under utförandet pole missbruk identifieras i förhållande till den ursprungliga planen polerna?

Inflytande pol missbruk

  • Vad är högen planen?
  • Införande av skatt genom betongbalkar
  • Den 50 mm gränsen
  • Vridmoment vad är det?
  • Konsekvenser av stora avvikelser

Vad är högen planen?

För registrering av vikten från byggnaden är en bar galler används med stolpar. Baserat på högen bärighet sätter en stolpe får beskattas på det skattebelopp. Det resulterar i en viss fördelning av pålar under byggnaden så att hela lasten kan betalas. Detta avseende bör den maximala högen lastkapacitet aldrig överskridas. Det resulterar i ett mönster av pålar, vanligtvis med en inbördes centrum-till-centrum avstånd på tre till sex meter. Endast vid tider av toppbelastningar ur en kolonn, kan det inträffa att pålarna endast en m från varandra. Högen Planen ger millimeter till kritan, vilken plats bör ha en stolpe.

Införande av skatt genom betongbalkar

Funktionen hos betongbalkar är att ge bra introduktion av skattemålet. För detta ändamål är betongbalken afgewapend att dra igenom som vikt fältet, steunpunts- och förstärkningar mot skjuvning vid upplagen. Är stolpen på rätt plats så exakt beräknade lasten från byggnaden i inlägget så att det kan tas om hand i praktiken. Således är belastningen nominellt i stolpen utan förekomsten av tidsutlösande. Vid minsta avvikelser måste vara uppfyllda vid gränsen 50 millimeter. Varför detta krav?

Den 50 mm gränsen

Det realiseras en anslutning mellan post beam, nämnda pol sätts in i armeringsjärn. Den ser till att det finns en fast övergång, där efterbearbetnings håller ribban. Armeringen är emellertid begränsad eftersom det finns en fyra utskjutande armeringsstålstänger med ett inbördes avstånd kan spela in den anslutande ögonblick. Av erfarenhet, är det tumregeln förutsatt att vridmomentet på grund av oegentligheter på upp till 50 mm kan tas upp av efter beam anslutning. Är avvikelserna är större än det har konsekvenser.

Vridmoment vad är det?

Det viktigaste resultatet av en stapel felbehandling är vridning av balken. Är polen a-centrerad under strålen då skatten införs felaktigt, vilket leder till en diskrepans mellan resultatet av inlägget och balk. Denna skillnad kommer att se till att strålen kommer att gå wring. Det är liknande som vrider ut en våt trasa för att få fukten ut. Betongbalken kan gå varp utan lämpliga åtgärder. För att motverka detta, vi behöver till A-centrerad avvikelser ytterligare förstärkning som ska användas. Vanligtvis är det redan vissa huvud förstärkning tillräcklig, men konsolerna och sidoförstärkning måste ökas. Det ger ytterligare kapacitet till baren för att bära den extra tid tillsammans med det andra fältet och kontaktpunkter i kombination med skjuvning. På detta sätt kan uppnås på ett konstruktivt pålitlig stråle rutnät genom en ökning i kupan, även om det finns en hög fel.

Konsekvenser av stora avvikelser

Men om det finns en avvikelse i fråga om högen planen kommer det att få konsekvenser för följande aspekter.
Pole Tax
Högen belastnings får inte överskridas. En liten rörelse här och där kan innebära att bara behandla en annan hög blir för mycket skatt. Då bör tillämpas skattelättnader lokalt, eller bara ytterligare stiftelse lösningar används.
Viktning ögonblick förstärkning
Den övre och undre armering måste ökas vid behov. Eftersom dessa reserver oftast med pre-designade visar att förstärkning tillräcklig kapacitet för att vakta utanför extra vridmoment.
Ytterligare wringwapening
Konsolerna bör höjas. Vridning har stort inflytande på bygeln förstärkning. Ofta måste dubbelt så mycket händer på konsoler som används för att förhindra torsion. Dessutom måste lutningen armeringen ökas. Standard en omgång 8 behöver bytas ut med hjälp av två eller flera betungande cirka 10 per sida av balken.
Efter applicering och härdning av polerna i pole missbruk måste kartläggas och skall lämnas till den huvudsakliga ingenjör. Den befintliga armeringsjärn måste justeras baserat på avvikelser, så att hela strukturen möter igen.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (2)
Ingrid Lundin
  Like 1   Dislike 1

Är standard 5cm en lantlig / rättsligt som varje pålnings företag bör ha ett förbiseende? Jag har för mitt nya hus fyra högar på gården uthyrning plats för ett garage. Nu det är dags att vi vill beställa garaget vi upptäcker att polerna inte helt rätt för den typ av bil vi willen.In min utskick, bokföring, om placeringen av stolparna jag har angivit att vi inte är målet 60mm från sidan skulle endast 30mm. Så utanför pole för yttre fanns ett avstånd av 292cm zijn.Nu visar att 284 och 286cm blivit. detta säger entreprenören att de är inom normen, eftersom de är en avvikelse respektive. 4 och 3 cm har en stolpe. Eftersom vi har ännu inte kommit överens om i förväg ville 60mm 30mm men entreprenören kunde anta att det måste göras noggrant och vi ingenting med 50mm standard att vilja hebben.Ik hoppas jag kommit till rätt plats med min fråga .vriendelijke hälsningar, Jochem

Gunlise Lindgren
  Like 0   Dislike 0

Den 5cm baseras på tekniska styrka och kapacitet av standardbetongpålar. Missbruk införs ett ögonblick i högen huvudet och kan införlivas väl inom 5cm avvikelse. Om avvikelsen överstiger torsion kan uppstå med ytterligare förstärkning i betongbalken krävs ibland.

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha