Gyllene handslag och betala mindre till IRS

Anta att du har en 2014 eller avgångsvederlag avgångsvederlag år 2015 baseras på den nya subdistrict domstolen formel. Då ska du också se din goda skatt avgift. Från och med 2014, avgångs ofta också lägre än under 2013 och betydligt högre beskattas. Anta att du får en gyllene handslag, ägna särskild uppmärksamhet åt skattemyndigheterna. Hur gör man avgiften betalning skattemässigt smart, kan du lösa in, vilket innebär att ditt val i döden och vad gör du med denna gyllene handslag? Vad är höjden efter flera års tjänst? Hur fungerar ett gyllene handslag i praktiken. Skapa en gyllene handslag värt äkta guld. Från och med 2014, livränta instans eller för bank sparprodukter via livränta sparkonto förändringar och måste betalas omedelbart. Ta en kontra försäkring. Tänk också skatte förmåga utjämning av inkomster, för utbetalning av ett avgångs innebär extra inkomster och en hög belastning kan spridas.

Avgångs eller gyllene handslag under 2014 eller 2015, vad händer nu?

Avgångs betalas inte. Avgångsvederlag är oftast inte ges och inte beviljas i följande fall:
 • Konkursen av arbetsgivaren,
 • Vid utgången av ett tillfälligt anställningskontrakt;
 • Uppsägning under provanställningstiden;
 • Uppsägning som motiverades.

I andra fall, samt en uppsägning inte är helt på grund av att tilldelas den anställde, men det kan finnas ett avgångsvederlag via subdistrict domstolen formel.

Beräkning avgångsvederlag och avgångsvederlag under 2012

En gyllene handslag eller avgångsvederlag kan bestämmas på flera olika sätt. Ofta är avgångs beräknas med hjälp av så kallade subdistrict domstol formel, ABC formel. Denna formel är mycket vanligt, och nyligen retrenched. Arbetade tjänsten mindre viktigt i avgångsvederlag. Din ålder spelar också en viktig roll. Ju yngre du är, desto lättare bör det vara så att du har rätt att arbeta inom en överskådlig framtid.

Andra faktorer för Avgångsveder

Andra faktorer som spelar en roll är i vilken utsträckning uppsägning kan också tillskrivas dig och hur det är ekonomiskt görs med det företag som du avfärda. Vem tjänar mer än ?? 75 000 brutto per år får enligt de nya reglerna till högst en årslön med. Förresten, beroende på kontraktet och meriter, också betalade högre belopp.

Höjd av avgångs och avgångsvederlag genom kantonrechtersformule 2012 och 2011

Mängden avgångsvederlag kommer att visas via ABC formel och beror på tre faktorer:
 • A = antalet vägda tjänsteår.
 • B = månadslönen.
 • C = en korrigeringsfaktor som bestäms av den högra, och förklaras nedan.

Mängden avgångsvederlag är lika med A x B x C exempel, om du är i sysselsättningen sedan din 33 och du avfärdas vid en ålder av 43, din lön till 3000 euro per månad är och det är en neutral inte skyldig uppsägning , då AxBxC 10x1x3000 = = 30 000 € i avgångsvederlag. Bokstaven C står för en korrigering som kan tillämpa domaren. Jag satte det helt nedan.

Antal viktade års tjänst

Sedan den 1 januari 2009 Gäller för den tjänst som fungerade:
 • Tjänsten fram till och med den 34: e levnadsåret per tjänsteår räkna med en faktor på 0,5.
 • Varje tjänsteår från 35: e till den 44: e levnadsåret räknar med en faktor på ett.
 • Varje tjänsteår från 45: e till 54: e levnadsåret räkna med en faktor 1,5.
 • Varje tjänsteår från den 55: e levnadsåret räknar med en faktor två.

Exempel 1 avgångsvederlag: Om du är 43 år och arbetar sedan din 33: e år innebär detta att A är lika med 2 x 0,5 + 9 x 1. Detta innebär att antalet viktade tjänsteår motsvarar 10 då.
2 avgångs exempel: Om du är 56 din 23 sedan dess arbetat på ett företag, kan antalet viktade tjänsteår beräknas på följande sätt:
 • till 34 år: 12 x 0,5 = 6;
 • 35-45: 10 x 1 = 10 år;
 • 45-55: 10 x 1,5 = 15 år;
 • 55-56: 1 x 2 = 2 år.

Det vill säga, antalet viktade service sedan är lika med 33.

Korrektionsfaktorn C

Korrektionsfaktorn C är lika med:
 • Ett nummer mellan 0 och 1, där en domare har varit en klandervärt beteende av dem som har fallit gen.
 • Lika med en om båda sidor inget klandervärt beteende förekommer.
 • Ett nummer mellan 1,0 och 2,0 när arbetsgivaren av ett klandervärt beteende uppstår.

Eftersom arbetsgivaren är att skylla mer avgångsvederlag är också högre eftersom C högre. Det omvända gäller för det belopp som avgångsvederlag som den person som har avfyrats och en annan är att skylla. C är signifikant för en maximal avgångsvederlag och höjden på den gyllene handslag.

Beräkning Avgångs 2014

För 2014 är det tänkt att måste betalas av en arbetsgivare att fullgöra endast en fjärdedel månadslön per tjänsteår arbetade, med en maximal lön på ett halvår. Dessutom måste en arbetsgivare gör en reservation för alla riktlinjer för annat arbete eller utbildning pengar. Denna berömda subdistrict domstol formel så försämras liksom kantonernas domare håller med oss. Dessutom är korrektionsfaktorn C lika med 0,25.

Skatteförvaltningen, betala mindre till skattemyndigheten

Avgångsvederlaget är en inkomstkälla och om möjligt också leder till en högre makt. Om avgångsvederlag på en gång casha ut, skulle avgiften vara så hög som 52%. En del arbetsgivare håller automatiskt den höga skattesatsen tills det visar sig att det var för mycket. Skatten ser inte bara strängt med det, men också innehåller tydliga regler som du först måste överväga om du vill behålla netto nog också din avgångsvederlag. Det gör stor skillnad om du faktiskt får betalt en ersättning på en gång, det är en periodisk betalning eller om du väljer en livränta struktur. Nyligen kan du också välja gyllene handslag för banksparande. Välkommen till en värld av den gyllene handslag.

Lägre skatt vid införsel från livränta t ex från 2014?

Regeringen gör med budgeten 2014 sin strategi för 2014 och senare känd, och denna politik har nu godkänts av majoriteten av senaten och huset. Detta är också känt att 2014 får ett tillbakadragande från din livränta t ex vid 80% av den normala skattesatsen. Om du har en skattesats på 52% då du laddar mot 80% av dem, eller 41,6%. Och din hastighet är 42% så är det 33,6% och så vidare. Detta sparar upp till 10% av skattebetalningar. Regeringen hoppas att ekonomin kommer att stimulera extra skatt livränta t ex 2014.

Vad är ett gyllene handslag plötsligt: ​​direkt ta itu med skattemyndigheterna

En klumpsumma är trevligt: ​​du har en stor mängd direkt i dina händer. Men gör inga misstag. 2014 inkomstskatt och skatt och diskar är inte bara progressiv men också hög. Skatten du måste betala kan uppgå till 52%. Dessutom är avgiften då en del av dina tillgångar, så du måste betala varje år ytterligare 1,2% skatt på kvarvarande årliga gyllene handslag.

Vad är en livränta BV

Därefter Stamrecht BV. I praktiken en Stamrecht BV betalar ett avgångsvederlag på mer än ?? 60 tusen. I en Stamrecht BV är den tidigare arbetsgivaren med ditt godkännande den gyllene handslag till en etablerad eller köpts av dig och ligger i Netherlands BV. Och alla typer av kostnader är inblandade med den, såsom:
 • Kostnaden för skatterådgivning;
 • Notarie etablering BV;
 • En ansökan om fastställelse av några invändningar;
 • Kostnad registrerings lag;
 • Kostnad registrering i handelsregistret;
 • Utdrag Chamber of Commerce, Chamber of Commerce,
 • Kostnad livränta kontrakt;
 • Förmögenhetsskatten;
 • Kostnader för handel utredning;
 • Offentliggörande i Gazette;
 • Årliga kostnader för redovisning;
 • Årliga kostnader för en godkänd årsbesked.

T.ex. livränta och avgångsvederlag skatt

Om en livränta bv har inrättats, kan arbetsgivaren betala din avgångsvederlag utan avdrag för premier och arbetsgivaravgifter i livränta BV. Skattemyndigheterna ser också ut som om allt har gått enligt skattereglerna. För det första, det finns regler för fastställandet av livränta till exempel, till exempel:
 • Skatte godkännande för arbetsgivare och arbetstagare.
 • Fånga alla skatte uppgifter i stadgarna för instansen.
 • Tillämpningen av skattenummer.
 • Ett intyg om ingen invändning från justitieministeriet.

Då måste exemplet alltid kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot skattemyndigheterna. För att stå rätt företag att göra företagens självdeklaration och finansiella rapporter för att förbereda. Skatten särskild uppmärksamhet på:
 • Möjligheterna att en oönskad negativ avkastning på livränta kapital.
 • Om det finns tillräckligt med pengar i exemplet.
 • Hur mycket betalas ut till vem. När den är betald, måste göras skattedeklarationer.
 • Kassaflödet för instansen.
 • Risken i hanteringen av t.ex. om det är riskabelt invest promenad och skatt mer risk.
 • Den sena eller inte betala skatt.
 • Noggrannheten av kostnader hävdade. Orättvist ökat kostnadstryck nämligen avkastningen.

Fördelarna med en livränta bv

Fördelarna med en stående rätt till exempel, kan vara:
 • Den skattefördel som i de flesta fall finns det utfasningen av de regelbundna betalningar i stället för en klumpsumma på en hög skattesats.
 • Du är säker på en framtida extra inkomster.
 • Du kan utnyttja möjligheten att ingå ett lån till BV. Du har också investeringsmöjligheter i huvudstaden i BV.
 • Du kan använda skattelättnader och andra fördelar av ett privat företag.

T.ex. en livränta inte har lika mycket vett som din framtida vinster fortfarande kommer att debiteras 52%, eftersom din inkomst så att du sitter i fjärde skatteklass.

Vad är en livränta försäkring?

Ett alternativ är en livränta försäkring som låter dig överföra en del av avgångsvederlag till ett försäkringsbolag som sedan skapar en livränta. Då behöver du inte betala stora skatteklumpsumma, men kommer att betala dig för livränta försäkring. Undvik här att den tidigare arbetsgivaren endast pengarna på ditt konto kan, för då kan det fortfarande anses som en klumpsumma. Beloppet ska betalas direkt till försäkringsgivaren eller till en tredje part spärrade kontot av en notarie eller advokat. Förutsättning är att fördelningen inte kan bero på en pension på tidig pensionsplan, såsom förtidspensionering.

Livränta banksparande i 2015?

Du kan också välja att banksparande 2014 med totalt lägre kostnader. Senast det år då du fyller 65, starta en extra inkomst från livränta och förmåner ska sammanfatta kanske inte.

Interims död, vad händer då?

Avgångsvederlag kan överföras vid dödsfall till den partner med vilken arbetstagaren utför en gemensam hållbar hushåll eller har gjort, eller barn under 30 år. Har du inte en partner eller barn upphäver döds nytta för försäkringsgivaren. Om du inte vill det, bör du också ta en livförsäkring eller försäkring räknare. Denna försäkring är i allmänhet efter 70% av den körs ut. Så om du väljer en betalning på 10 år och du anländer efter 7 år dör, kommer försäkringen betala ut. Huruvida en sådan försäkring är verkligen värt beror på de bidrag som du måste betala och chansen som du tror kommer att dö i förtid. Om dina barn betala premien för försäkringen räknaren, är utbetalningen beskattas för dem i arv.

Gyllene handslag och nya besparingar genom banksparande

De nya besparingar, banksparande, din pension eller betala av inteckningen har varit möjligt sedan 2008. Nytt i 2010 är möjligheten till banksparande för deponering av en gyllene handslag. Med en livränta sparkonto du tjänar på ett spärrat konto i en bank i stället för med en försäkringsgivare. Du gå om du väljer de traditionellt sparande variant någon placeringsrisk. Du kan gå till de flesta banker och stora finansiella institutioner som ABN Amro, SNS Bank, Rabobank och ING. Dessutom kan du välja traditionella banksparande, men också för att investera där depositionen investeras i aktier, fonder och obligationer. Använd avgångsvederlaget via banksparande är ett nytt system, så det kan informeras väl. Läs vidare banksparande på ABN AMRO även artikeln: banksparande under 2013 med gyllene handslag vid ABN AMRO.

Gyllene handslag och död konto

Om en politik har kommit överens om vid en försäkrings vistelser med döden av kontoinnehavarens ackumulerade kapitalet är oftast bakom försäkringsbolaget. Inte till bank besparingar. I banksparande, går den balans som arvingarna, medan det finns två möjligheter:
 • Om make eller barn under 30 år är fortfarande lever, går räkningen till arvingarna. De måste börja med kapital upplupna förmåner.
 • Om inga arvingar är mer i denna begränsade cirkel eller om man inte svarar inom tolv månader på banken, är det nettoanslag betalas efter avdrag för inkomstskatt. Denna balans kommer att hamna på gården.

Slutsats avgångsvederlag, avgångsvederlag och skatt 2015

Lämna inte avgångsvederlag på en gång, eftersom du kommer att betala mycket skatt. Kostnaden för en Stamrecht BV kan skrämma dig. Få råd om vad det kan innebära i ditt individuella fall. Kanske väga skatteförmåner och fri investeringar och sparande kraftigt mot dessa kostnader. Bank besparingar via livränta sparkonto är också ett bra val, men försvinner 2014, då livränta till exempel. Det innebär i de flesta fall betala mer skatt.
(0)
(0)
Tidigare artikel Sport BH för stora bröst
Nästa artikel Mer benutrymme på planet

Kommentarer - 20

Hej, jag har min gyllene handslag stående på en bank sparkonto. Nu tror jag att det är smart för de första två åren av vad skiva som är lika med max disk 1 ?? 19645,00Dus två år ?? 39290,00. Att enligt "MijnNN" till en ränta på 1,1% är en grov månadsbelopp ?? 1655,80Nationale Nederländerna betalar ut baserat skivan 1. I mitt fall bra eftersom jag själv har ingen annan inkomst. Vad jag älskar om netto brutto betalning av ?? 1655.80? Tack på förhand för ditt svar.

Ca 4 år sedan fick jag min avgångsvederlag som jag lade undan i banken för min pension. När jag var 65 skulle jag komplettera min statliga pensionen kan komplettera detta. Jag skulle betala ca 10% skatt. Nu den ålder vid 66 och skiftas till 2 månader. Jag då också betala 10%, eller är det weer52%. Så kort slide förstått gyllene handslag spara dem mot 10%

Det finns nu alla kreativa lösningar framtagna för avgångsvederlag som tilldelats efter den 1 januari 2014 och distribueras?

Hej, jag får årets avgångsvederlag 30 000 euro och har en årslön på 40 000 euro. Så jag kommer totalt i första hand på skivan 52%. Men jag har också en negativ kreditfacilitet och en bil lån uppgick 25.000 €. Så min totala kapaciteten 45 000 €. Jag sitter nu i skivan 42%? Och förmodligen kommer först beräkna 52% och jag kan gå tillbaka mig ställa följande förklaring? Tack för förklaringen, hälsningar,

Du anger i ett tidigare svar till dig en gyllene handslag till exempel i 2X kan ta ut, men kanske det bara? Det finns alltid en period av minst vanliga förmåner? Eller menar du att arbetsgivaren betalade spridningen?

Hej, jag får avgångsvederlag om 6218 brutto euro.Hoe min chef är bäst om, jag vill netto mer på is på grund av skatteavdraget.? Är det fortfarande allt i ett x eller flera månader?

God morgon, är min far avliden och han hade en summa av en gyllene handslag stående på en bank sparkonto. Vi vill betala pengar som på en gång. För allt vi vet är över 52% belastning det genast dras från. Nu finns det något som ingen jag kan svara. Pengarna sätts fast under tre år och om min far hade valt åt sig det belopp som plötsligt ta ut en gång, skulle han fortfarande måste betala 20% utdelning tillväxt. Ingen vet om vi ska betala för det nu. Om vi ​​måste betala detta, är det då brutto- eller nettobeloppet beräknas. Vi har också en fråga om arvsskatt. Du måste betala arvsskatt på brutto- eller nettobeloppet?

Min partner, som jag lever tillsammans 30 år och som jag har ett samboavtal, vill betala hans avgångsvederlag via banksparande senare med jämna mellanrum. Jag diskuterade två frågor om arv: Bank sparkonto faller under arv. På våra vanliga sparkonton, däribland dem som anges i hans namn allena är att summan av oss båda. Det har fastställts i vårt samhälle kontrakt. Nu på döden hela beloppet "arv" eller bara hälften .Är andra särskilda arvsregler som färre undantag för arvsskatt?

Jag vill ta ut min gyllene handslag via banksparande regelbundet under åren som jag inte har någon annan inkomst. Jag diskuterade vissa skatterelaterade frågor: 1. Är ränta på banksparande jag också få beskattas obv inkomstskatt? 2. Fördelarna tillämpas på de skatteklasser princip eller jag betala det högsta pris för hela beloppet betalas? 3. Beräknar banken vid betalning direkta skatter betalas eller ta dem första kurs och jag behöver det igen rätt är lagt genom självdeklaration

Hur mycket skatt måste jag betala avgångsvederlag om jag får ett avgångsvederlag. Avgångsvederlaget uppgår till cirka 100.000 €. Ska jag gå med mina gyllene handslag banksparande.

Hej Frank, till dess att gränsen har om 1145 € netto per månad, även med beaktande av den allmänna skattelättnaden du har rätt till och ZVW premie.Met Med vänliga hälsningar, Seagull

Kära Ed, det finns ingen skattesats om 10%, är det sant att graden av högsta skatteklass poäng högre än räntan under .Med Hälsningar, Seagull 10%

Kära Rob, du kan komma överens med en arbetsgivare att betala ett avgångsvederlag utspridda i ett par år. Eller en del i december och en del i januari.Met Med vänliga hälsningar, Seagull

Hej Cedric, en. Initialt 52% innehålls och sedan vänder på din inkomstdeklaration om detta motiverat was.2. År 2013 skivan av 52% utgående från en inkomst ?? 56 491, och så skulle du ha rätt till ett partiellt teruggave.3. Din konsumentkrediter dras från dina tillgångar i fält 3: Med vänliga hälsningar, Seagull

Kära Leen, jag menar faktiskt betalning av arbetsgivaren. Som indikerar hur mycket avgångsvederlag du får och hur det kommer att uitgekeerd.Met Med vänliga hälsningar, Seagull

Hej Jan, 1. Det är en intressant mängd, men inte så hög att göra alla typer av komplicerade konstruktioner zetten.2. Detta beror också på din inkomst och om du behöver pengar direkt hebt.3. Om du betalar avgångs just kommit in i en högre skatteklass, kan det vara klokt att avgångs exempel att ta ut två gånger. Den andra gången i januari 2013. Då du lägger pengar då själv på en spaarrekening.Met hälsningar, Seagull

Kära Micha kan hittas reglerna för ärva en banksparande och banksparande på döden av kontot i artikeln: Med vänliga hälsningar, Seagull

Bästa Ywa, 1. Om det är i ditt kontrakt är med hans död all halv och du betalar vid de flesta av den andra halvan, med hänsyn till undantag, arvsskatt. Standardundantag förblir gelden.2. Denna konstruktion kommer sannolikt att få konsekvenser för deklarationen inkomstenbelasting.Met Med vänliga hälsningar, Seagull

Bästa Ywa, 1. Du betalar inkomstskatt på uitkering.2. Den löneskatt och sociala avgifter dras av banken och betalas till skattemyndigheten. Om du låter banken vet att detta är din enda inkomst, kommer detta att ske genom den glidande skala. Annars, vid den högre specialpris loonheffing.Met Med vänliga hälsningar, Seagull

Kära Rose, en. Hur mycket skatt måste du betala ett avgångs eller gyllene handslag beror helt på hur pengarna i uppsägningar mottagandet neemt.2. Om du lämnar omedelbart betala in pengar på ditt konto kan du lösas med en skattesats på mindre än 52 procent.3. Jag anser därför i artikeln diskutera andra sätt skattemässigt smarta adress din gyllene fallskärmar och avgångsvederlag. Banksparen ger nya möjligheter att spara smart med en gyllene handslag. Detta är inte möjligt förrän 2010. Artikeln innehåller också en hänvisning till artikeln hälsningar, Seagull

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha

Se Också