Försäkring och försäkringsgivare

Veste Ekström December 27, 2015 Miscellanea 12 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Leverantörerna av försäkrings- och försäkringsbolag faller år 2015 trädde i kraft lagen om finansiell tillsyn. Du kan också säkert med många leverantörer går att garantera dig väl. Vilka försäkringsgivare du är ute av de billigaste? Byta till en annan försäkringsgivare har blivit mycket lätt.

AFM övervakar

Försäkringsbranschen tillsyn Act 1993 och lagen om tillsyn typ uitvaartverzekeringsbedrijf, WTN med lagen om tillsyn av kreditsystemet 1992, lagen om tillsyn av värdepappershandel 1995, lagen om tillsyn över värdepappersfonder, aktiebolagslagen och lagen om finansiella tjänster samlas i en lag om finansiell tillsyn WFT. AFM övervakar dem. Ett krav är ett giltigt förenklat prospekt. AFM håller även register över försäkringsgivare på.

Se till att direkta författare

De direkta Writers är försäkringsbolagen utan mellanhänder. De säljer sin försäkring direkt till dig. Det innebär att många saker som annars skulle genomföra en mellanhand måste göra själv. Fördelen är att du ofta billigare off. Direkt Writer är ett utmärkt alternativ för människor som är villiga och kapabla att reglera sina angelägenheter. Internet kan därmed vara till stor hjälp. Alla anspråk måste du ordna själv.

Den Ömsesidiga Försäkringsbolaget med vinstandelsplan

Moderbolag väljer att vissa risker ?? s inte ta sin egen bekostnad. Ett ömsesidigt försäkringsbolag är försäkringsbolag eller återförsäkringsbolag som främst ägnar sig åt acceptans av risker som de olika försäkrade medlemmarna står inför. Fastigheten ägs av de försäkrade, inte aktieägarna. Ett ömsesidigt försäkringsbolag ofta har ett vinstschema delning för försäkringstagarna. Vi vet tre typer av ömsesidiga försäkringsbolag, där du observerar någon av följande strängar i företagets namn:
1. UA
I sina stadgar, någon skyldighet av medlemmarna uteslutna för eventuella brister.
BA. Dessa företag kan ge sina medlemmar eller delvis ansvariga. Det belopp som anges i stadgarna.
2. WA
Här finns det en hel juridiskt ansvar. Medlemmarna är tillsammans fullt ansvariga för eventuella underskott. Dessa brister kan ofta återförsäkras någon annanstans.

Den roll som förmedlare

Förmedlare arbetar ibland självständigt, men ibland bara arbetar i försäkringsbranschen departementet en bank, försäkring eller -society. Se till att du väljer en oberoende mellanhand. Detta kommer förmodligen att vara mer villiga att föra de olika alternativen i bilden och att erbjuda konkurrenskraftiga offerter än en beroende agent. Låt oss ge dig bra och lämnar dig är inte begränsade till en enda leverantör. Denna metod är ofta dyrare, eftersom den förmedlande kommissionen kommer att debitera som ingår i premien. Vill du vara riktigt billigt, kommer du att välja på internet, men därvid måste du också jämföra dig allt gott och ordna.

Lock

Från och med i år, kan du mycket lättare och utan påföljd, byta till en låg kostnad försäkring och varför skulle du inte göra det. Online tar ut en bra försäkring så regelbundet.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha