Finans enighet - fördelar och nackdelar

Ingabrita Sohlman Februari 27, 2016 Miscellanea 16 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Ett företag som består av flera företag kan välja att bilda en så kallad skatte enhet för dessa företag. En finanspolitisk union innebär att alla delar som faller inom denna enhet ses av IRS som ett enda företag. I den här artikeln diskuterar för- och nackdelar med en skattemässig enhet diskuteras. Utan skatte enhet varje företag är självständiga skattebetalarna. För att beräkna den skatt som skall betalas får en skattegrupp så i stället för de enskilda företag som ingår i skattemässig enhet. Eller använd en skatte enhet är en bra idé för ett företag beror på de särskilda omständigheterna. Valet får inte vara formen som stöds av en finanspolitisk union baserad på för- och nackdelar beskrivna.

Den finanspolitiska enhet för bolagsskatt och moms

Det finns flera typer av skatter. Per skatt typ, finns det möjlighet att välja en skattegrupp. Så det kan separera för inkomstskatt och moms. För löneskatt / inkomstskatt, finns det ingen finanspolitisk union möjligt. Eller kan löneskatt en "SGI" tillämpas, en sammanhållen grupp källskatt. På den senare inte här diskuteras.
Det finns ett antal villkor för att kvalificera sig för en skattemässig enhet. Samtliga bolag i skattegruppen måste fastställas till exempel i Nederländerna. Dessutom kan ett dotterbolag endast fästas till enheten som moderbolaget har en andel på minst 95% i detta bolag. Skattemyndigheten måste fatta ett beslut om införande av ett företag i skattegruppen. Så det kommer alltid att finnas en begäran till IRS.

Fördelarna med en skattegrupp

En praktisk fördel är att de administrativa skyldigheter kan hanteras med avseende på de deklarationer mer effektivt. Eftersom skatten skatte enhet som helhet ser ut har också bara vara en förklaring som lagts fram av rapportperioden och skatte typ. Till exempel kan ett företag med 10 privata företag i gruppen utgör en betydande administrativ börda.
En annan fördel ligger i skattegrupp för EPC. Förlusterna från ett företag kan omedelbart - samma år - kvittas mot vinster i andra bolag. Som ett resultat finns det ingen anledning att vänta med förluster till förlustbringande företag gör vinst.

Nackdelarna med en skattegrupp

För detta ämne gäller: "varje fördel har sin nackdel. En skatt Koncernen har två stora nackdelar. För det första finns det solidariska ansvaret. Alla företag som ingår i enheten, som är fullt ansvarig för skatteskulder i hela skattemässig enhet. Så om ett av företagen går i konkurs och det återstår en betydande skattskyldighet kan skattemyndigheten återfå denna skuld de andra företagen i skattegruppen.
Den andra stora nackdelen är knuten till avgiftsstruktur VPB som vi har det. På den första delen av vinsten i ett bolag skatt betalas är mindre än vad som helst om den delen bort. Det finns en så kallad progressiv hastighet. Denna skala gäller per företag. Men för en finanspolitisk enhet SSL kan bara användas en gång. När allt kommer omkring, ser IRS alla bolag inom finans enhet som helhet. Gränsen på skalan är ca Euro 200 000 och skatt på detta belopp är ca 5% lägre än den skattesats som tillämpas på vinst som återstår. Ett företag kan nackdel för skatte enhet så Euro 10.000.

Slutsats

Att ha en skatte enighet är möjlig under vissa förhållanden. Det sticker både fördelar och nackdelar som är knutna till. De viktigaste beskrivs i den här artikeln. I vissa situationer, det finns andra omständigheter som spelar en roll i bedömningen av om en skattegrupp är intressant. För ytterligare råd din skatterådgivare.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha