Bostäder i horoskopet

Kjetil Holmström December 27, 2015 Hälsa 84 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Förutom de 12 stjärntecknen, 10 planeter och de fyra element som du kan dela ett diagram finns det 12 områden, husen kallas. Dessa hus visar under vilka omständigheter du kan vara i livet. De motsvarar stjärntecknen och planeterna. Husen symboliserar alla aspekter av livet där du kan få för att ta itu med som en mänsklig varelse. Erfarenheterna från de villkor som fastställs av stjärntecknet som bakom huset står. Varje hus har sin fasta värde. Detta värde färgas med skylten i vilken huset börjar.

FÖRSTA HUSET

Det första huset symboliserar din första presentation av dig själv i varje ny omständighet. Denna första huset symboliserar din fysiska kondition, din yttre utseende och masken du visa världen. Omständigheterna vid födseln, ditt utseende, din hållning och hur andra ser dig.
Det första huset tillhör tecken på Väduren och Mars. Många planeter i första huset visar någon som är starkt närvarande och som har varit ovilliga att göra vad han vill. Om fokus i ett horoskop är den 1: a huset då den personen, oavsett soltecknet under vilka han eller hon är född, en stark närvaro.

ANDRA HUSET

Huset och ägodelar av värde och dina talanger, men också din självkänsla. Det andra huset tillhör tecknet för Taurus och planeten Venus. En stark betoning på det andra huset indikerar ofta att frågor som pengar, ägodelar och uppehälle för personen är mycket viktiga. Finns det en stark 2: a huset än en betoning på ägande och på det materiella planet. Detta visar sig exempelvis hos barn genom att inte vilja dela sina leksaker.

TREDJE HUSET

Det tredje huset är en symbol för kommunikation, dina relationer med dina närmaste människor. Personer som omfattas av det tredje huset är t.ex. grannar, bröder och systrar, goda vänner. Inom ramen för detta hem innehåller också en önskan att lära sig och få kunskap, men också grundskolan period. Behovet av att få information, behovet av att samla in fakta. Den tredje huset tillhör underteckna av Gemini och Mercury. Ett starkt ockuperade tredje huset visar någon med ett tydligt behov av att dela, chatt, kontakter, spela in och förmedla kunskap. Någon som tycker om att prata och är praktiskt med ord. En levande mentalsjukhus. Finns det en stark 3: e huset sedan kommer att betona allt som har att göra med kommunikation. En stark 3: e huset exempel återspeglas i diagrammet av författare och journalister.

FJÄRDE HUSET

Den fjärde huset symboliserar rötter som vi framöver. Här hittar du familjesituation där du växte upp och ditt hem liv. I den fjärde huset innehåller också en av föräldrarna, de hemma var det eftertryck närvarande.
Den fjärde Huset är en del av ett tecken på cancer och månen. Här hittar du den känslomässiga grunden för ditt liv, den känslomässiga bindning med dina föräldrar. Mark, fastigheter och någons personliga förhållanden är alla en del av detta hus.
Ett starkt ockuperade fjärde huset visar att de inhemska liv, känslor spelar en viktig roll. Det finns ett stort behov av trygghet och omvårdnad och det är en härlig känsla länk med det förflutna. Dessa är ofta människor som t.ex. också svårt avstånd kan göra någonting. Tyngdpunkten ligger på 4: e hus då dessa människor är starkt knutna till sitt hem. Deras nuvarande hem eller familjens hem spelar i deras liv en mycket viktig roll.

FEMTE HUSET

Den femte huset är en symbol för sport, lek och kreativitet. Den femte huset tillhör också ett tecken på Leo och solen. Den femte huset visar hur vi kan utveckla en känsla av identitet. Den femte huset ger också information om dina barn. Ett starkt ockuperade femte huset ger att etablera en person som känner sig själv i centrum. Kreativitet, konst, musik, teater, barn, spel, själv dyrka dessa är alla saker som hör till den femte huset. Med betoning på 5: e huset ser vi människor njuter, medvetet eller inte, alltid placeras i centrum.

SJÄTTE HUSET

Den sjätte huset symboliserar vårt dagliga arbete för ordning och renlighet, hälsa, visar det hur vi hanterar vår energi. Jungfrun och kvicksilver hör till sjätte huset. Ett starkt ockuperade sjätte huset visar någon som är praktisk, som är funktionsdugliga, hjälpsam och werkwillend. Air tecken bakom den 6: e husrannsakan i deras dagliga arbete att samarbeta skulle eldtecknen hellre arbeta självständigt, vattenmärken är upptagen vårda och jord tecken presentera sig mer undergiven. En stark 6th hus fokuserar på den dagliga verksamheten, på arbetsplatsen och / eller hälsa.

SJUNDE HUSET

Den sjunde huset är en symbol för en på en relationer, giftermål, partners, allmänheten. Vågen och Venus hör till sjunde huset. Tecknet bakom sjunde huset berättar något om de förväntningar du har på din partner. Ram här och letar efter en macho eller har en entreprenöriell partner, Taurus söker tillförlitlighet och säkerhet, är intresserad av den mentala aspekten i en relation och variation Gemini söker Cancer vårda och känslomässigt engagemang, vill Leo att se upp till partnern, Virgin här vill någon som är flitig och exakt, är Vågen letar efter en vacker partner, Scorpio en sensuell look ger Skytten ofta ränte flera partners, Stenbocken är ute efter någon som vet vad han vill, som är anständigt, Aquarius faktiskt ser mer en kamrat och vill ha en stor frihet i sina relationer, Fiskarna på gränsen 7 visar i värsta fall en beroende partner eller hjälplös i bästa fall någon som är mycket konstnärliga.
Ett starkt ockuperade sjunde huset tyder på att partner / associera en viktig roll i ditt liv ger möjlighet att samarbeta och ibland nackdelen med beroendet av andra eller överdriven dominans.
En stark 7th huset visar alltid en betoning på relationen frågor eller allmänheten.

ÅTTONDE HUSET

Den åttonde hus är djupt känslomässigt engagemang, sexualitet död och återfödelse, psykologi, transformation, kris. Transformation växer till en större medvetenhet. Skorpionen och Pluto tillhör den åttonde huset. Wills, andra människors pengar, skatter, arv också alla faller under Åttonde Huset.
En mycket stark ockuperade åttonde huset visar en som lär tidig ålder att livet är en kamp om makten är en kamp om allt eller inget. Den visar ofta att det är ett liv i framkant. En stark åttonde huset kan också ge en stark tendens till sexualitet. En horoskop med en betoning på den 8: e huset visar intensitet och transformation ses i livet.

NIONDE HUSET

Den nionde huset representerar behovet av att utöka det vanliga medvetandet och att tänja på gränserna för eftertanke. Filosofi, resor, religion, ideal är alla en del av det här huset. Det är där behovet av att vidga dina vyer, högre utbildning, folk från främmande länder, men också en andlig lärare är i nionde huset. En stark nionde huset ger oss mannen som försöker bredda sin horisont om det är på den mentala eller på jordplanet. Att resa i sinnet eller på land. Någon med behovet av att genomföra sina egna idéer och åsikter. Skytten och Jupiter tillhör nionde huset. En stark närvaro 9: e huset betoning på öppenhet, reser på temat och insikt. Mannen med en stark 9: e huset kan ofta hålla mycket bestämda åsikter om stolpen.

TIONDE HUSET

Den tionde huset är en symbol för de omständigheter under vilka vi känner socialt engagerade. Det första huset visar ditt personliga svar till liv, den fjärde rötterna som du dyker upp, visar den sjunde det stöd du får från dina kolleger män och tionde visar hur din insats i samhället. Dessa är de fyra hörn husen.
Den tionde huset är ett slags andra ascedant, visar det beteende som någon i omvärlden, lägga ner samhället. Den ascedant beteende i mycket mindre cirkel, är ascedant också spontana första svar beteende och mc beteende är mer anpassat. Den tionde huset tillhör tecken Stenbocken och planeten Saturnus.
Bosses, arbetsgivare, ditt syfte, höra din ambition, din offentliga image, karriär, ditt rykte, din roll i samhället allt detta är frågor som i tionde huset. Någon med en stark ockuperade tionde huset behöver dem att ta ansvar på det sociala området om någon föredrar att göra tjänsten fler arbetsgivare än arbetarna själva så.
Ofta denna person fäster också stor vikt vid den roll han spelar i samhället. Det finns således ett behov av att känna sig bekräftade som auktoritet. Den sjätte och tionde hus skall kallas överklagandet hem, den sjätte som ett verk av varje dag, som arbetar för din sandwich och den tionde arbetsdagen mer som ett kall, för att uttrycka livets mening. Fokus på den 10: e huset indikerar lust att delta i samhällslivet. Så viktig familjen eller hemmet platsen för den 4: e huset som gör mannen med en stark 10: e hus speciellt socialt värderas.

ELFTE HUSET

Den elfte huset är en symbol för din sociala engagemang, för att begränsa förmån för grupp ego. Lust att vara en del av en större helhet. Betydelsen av elfte huset är opersonlig. Den elfte huset är också ses som hem för vänner, vänner med liknande mål då. Mänskliga värden, mänsklighet, mänskliga rättigheter, klubbar, gemenskap, engagemang för mänsklighetens framtid, kan dina vänner allt detta finns i elfte huset.
Någon med en stark ockuperade elfte huset har sett behovet av andra som jämlikar och också på ett liknande sätt att hantera det. Någon som inte kan stå ut att sina egna eller andras distributioner i en fix. Vattumannens tecken och Uranus, planeten i samband med den elfte huset. Den 11: e huset har att göra med socialt engagemang. En betoning på det här huset ger en önskan att närma sig allt och alla från jämlikhet. Mannen med betoning på det här huset är mindre fokuserade på mig och mer på helheten. Nackdelen är att människor ofta lite sent i livet är att komma och arbeta på vad de själva egentligen vill i det här livet.

TOLFTE HUSET

Den tolfte huset är en symbol för alla de omständigheter under vilka du gör om kollektiva erfarenheter. Som det första huset symboliserar en ny början, så är den tolfte symbol för varje ände. Fisk tecken och hörde planeten Neptunus i tolfte huset. Den tolfte huset, fisk och Neptunus alla symboliserar relativitet individen, och de hjälper mig en universell medvetenhet.
Sjukhus, vårdhem, droger, alkohol, meditation, andlighet är alla en del av det tolfte huset, men också musik, poesi och dans. Varje hus har sin egen uppgift, den tolfte huset har till uppgift, inget jobb, ingen beteende, gör ingenting, har ingenting, vill ingenting. Någon med en stark ockuperade tolfte huset är också ofta behovet av avskildhet och ro och kan tendera att fly i drömmar, men även kan använda det här huset för att arbeta med sin inleving- och empati. En horoskop med en betoning på den 12: e huset har att göra med att släppa taget och relativitet individen. Människor med en stark 12: e hus kommer inte stå fast i rampljuset, de föredrar att göra sitt arbete bakom kulisserna.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha