Bilförsäkring ?? låg körsträcka på politiken! Vad händer nu?

Premien för försäkringen är ofta delvis beroende på hur många kilometer du kör per år med bil. Bilister som kör måste betala en högre premie för de flesta försäkringsbolag. Vad händer om politiken drivs upp till 12.000 kilometer per år i bilen och i praktiken visade du kör 20.000 kilometer per år. Du måste underrätta försäkringsbolaget, och vilka är konsekvenserna om du inte låter det förändras? När du tar ut en bilförsäkring måste du komplettera begäran av försäkringsgivaren sanningsenligt. När hemlig eller felaktigt ange information försäkringen genom att avsluta försäkringsbolaget. Försäkringsgivaren skulle ens delvis skyldig att ersätta skador på off. Om en försäkring är inte längre stämmer i det förflutna, måste du rapportera ändringen till försäkringsgivaren. I praktiken, passerar du tillbaka till bilförsäkring tittar på skador. Ingen klockor maximalt antal kilometer per år på försäkringen. Vad kan vara konsekvenserna?

Vilka är konsekvenserna av en felaktig körsträcka på politiken?

Om du har kört 12 500 km och på policy tillåter upp till 12:00 kilometer, har du inte ett liknande problem. Detta kan vara ett tillfälle att justera den i policyn. Om dina förväntningar är att du igen nästa år till 12.000 kilometer ridning, kan du inte justera det bättre. Vad händer om du körde 20.000 kilometer, medan policy tillåter upp till 12.000 kilometer? Detta kan få konsekvenser. Försäkringsgivaren får ta ut en tilläggspremie. I ett extremfall kan försäkringsgivaren med skada men delvis betala.

Delbetalning av skadestånd endast i medveten bedrägeri

En försäkringsgivare kan inte bara besluta att delvis betala en skada. För detta finns tvingande skäl. Om det inte finns för lite medvetenhet kilometer som anges i ansökan med avsikt att vilseleda försäkringsbolaget, kommer att motivera en delbetalning av eventuella skador. Detta bör inte användas igen vid fordringar på skulddelen av Bilförsäkringar. Motparten kan bero på att inte missgynnas. Naturligtvis är det möjligt att reparera skadan igen delvis återhämta sig från försäkringstagaren.

Har antalet kilometer per år en stor skillnad för premien?

Skillnaden i premien är inte lika alla försäkringsbolag. Omkring två tredjedelar av försäkringsgivare som lämnar bidrag för bilförsäkring beror också på antalet kilometer per år. Det finns även en försäkringsgivare där en bilist 50.000 kilometer per år sex gånger enheter att behöva betala premie jämfört med en bilist som sällan använt bilen. För de flesta försäkringsbolag det gäller små procentuella skillnader.

Kommer att öka bidraget? Överväga en annan bilförsäkring

Din bilförsäkring har pågått i flera år? Chansen är stor att du kan spara pengar genom att byta till en annan bil försäkring. Bilförsäkring är efter sjukförsäkring för många människor den dyraste försäkringen. Genom att byta kan du ofta spara tiotals procent av bidraget. Det tar bara några minuter och den nya försäkringsgivaren kommer att ordna en överföring. Lättare du inte kan spara på din fasta kostnader.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha