Banco Comercial Portugues

Selmar Löfgren Februari 29, 2016 Miscellanea 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Banco Comercial Portugues är den största privata bank i Portugal med kontor runt om i världen. Banken har mer än 4 miljoner kunder och mer än 21.000 anställda. Bankens huvudkontor ligger i Porto, och leds av VD Nuna Amado. Även i 2008 har bolaget tjänat en vinst på 201 miljoner euro, vilket var helt annorlunda år 2012. Under 2012 hade företaget räddas av staten och krävde därför ett totalt nästan 3 miljarder euro.

Nyföretagande och tillväxt

BCP bildades 1985 i spåren av avregleringen av den portugisiska banksystemet. Genom denna avreglering var det möjligt att privata affärsbanker, såsom BCP kunde fastställas. Mer än 200 aktieägare och en grupp bankirer stött inrättandet av BCP. BCP Group har vuxit från starten 1985 och hade stark med totala tillgångar under 1994, redan en marknadsandel på 8,7% i lån till kunder och 8,6% av inlåningen.
Efter 1994, den ökande konkurrensen på den nationella marknaden genom att etablera flera utländska och inhemska banker och andra finansiella institut. För denna tävling för att klara, var BCP planerar ett samgående med en annan inhemsk bank, Banco Português do Atlântico. Denna bank var vid den tiden största affärsbanken i Portugal. Den fullständiga införlivandet av Atlântico slutfördes under 2000.
Efter följdes av ett antal sammanslagningar, inklusive Banco Mello och Banco Pinto & Sotto Mayor, vilka båda var helt införlivas i år 2000. Den slutliga sammanslagningen att BCP var att gå vilt med Banco BPI 2006, men förhandlingarna har varit svåra och planer övergavs under 2007. De utländska dotterbolag BCP, men också mer än 900 kontor i Portugal anger varumärket ?? ?? Millennium.
Banken har arbetat sedan 2014 för att skapa ett klimat inom företaget där banken kan växa och bli mer lönsamma. Dessutom prioritet än att utveckla banken i Polen, Moçambique och Angola. Efter företaget var vidareutvecklas i dessa länder vill bolaget sedan 2016 ger konstant tillväxt och en bättre balans mellan nationella och internationella aktiviteter.

Rekapitalisera BCP

År 2012 infördes en annan modell av tillsyn på banken, som bestod av en styrelse tillsammans med styrelsen och revisionsutskottet. Dessutom är en internationell strategisk ledning formulerat i syfte att skydda den internationella expansionen och utföra. Slutmålet för omstruktureringen var rekapitalisering. Rekapitaliseringen bör ske i två faser. Den första fasen var kvalificering av offentliga investeringar som Core Tier 1-kapital, vilket motsvarar ett kapital på 3.000 miljoner euro.
Den andra fasen var kvalificering av privata investeringar som Core Tier 1-kapital på 500 miljoner euro till priset av 0,04 euro per aktie i BCP. Genom rekapitalisera de rättsliga kraven uppnåddes som ställdes av EBA. Som en följd av kapitaltillskottet var av banken, tillsammans med staten, två icke-verkställande ledamöter som utses till styrelsen. Dessa två ledamöter i uppdrag att den pågående rekapitaliseringen av banken.
Samma år presenterade en omstruktureringsplan till regeringen av BCP som skulle slå tillbaka BCP två av sina dotterbolag: Millennium Bank och betydelsen av BCP i Pireus. Båda förslagen antogs i juni 2013 och Millennium Bank såldes till Piraeus Bank. Samtidigt vikten av BCP avslutades i Piraeus Bank.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (0)
Inga kommentarer

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha