Arbetssjukdomar och politik

Även om det finns olika definitioner som antagits i enlighet med gemensamma arbetssjukdomar som, som termen antyder, är sjukdomar orsakade av att utöva ett visst yrke. Dessa sjukdomar orsakas av någon omständighet under förlossningen och skulle inte ha varit där om arbetet inte hade utförts.

Occupational meddela NCvB

Varje år, några tiotusentals arbetssjukdomar rapporteras till NCvB men det beräknas att göra ett mycket större antal sjukdomar än dessa anmälningar. Redovisningen av arbetssjukdomar till NCvB varit obligatoriskt sedan 1999 men antalet rapporter verkar bara en toppen av ett isberg. Initiativ från ministeriet och företagshälsovården och påpeka skyldighet bör göra det mer realistiskt antal rapporter. Förresten, kan företagsläkare enkelt rapportera digitalt. Ju fler läkarna gör detta mer fullständig översikt och då också nya sjukdomar upptäcks.

Ekonomisk skada av arbetssjukdomar

Förutom mycket personligt lidande med sjukdomar går alltför höga sociala kostnader inblandade och att samtidigt gå igenom ordentlig förebyggande och vård kunde ha varit många fall av sjukdomen inträffar. Den ekonomiska förlusten för offer för arbetssjukdomar kan vara stora på grund av funktionshinder. Kan förväntas strängare regler om funktionshinder att antalet ansökningar om ekonomisk ersättning, som ska deponeras av arbetsgivarna kommer att stiga.

Typer av störningar

Under arbetssjukdomar är arbetsrelaterade sjukdomar inkluderar:
 • Muskuloskeletal
 • Psykiska störningar
 • Huden
 • Andnings
 • Hörselstörningar
 • Nervsystemet
 • Infektioner
Sjukdomar som har att göra med att flytta och hörselrubbningar är bland de vanligaste rapporterade arbetssjukdomar.

Uppdelning i tre grupper

Inte alla som indikerar lider av en sjukdom är lika uppenbart att sjukdomen har arbete att göra. På grundval av i vilken utsträckning ett samband med arbetet kan läggas i arbetssjukdomar kan delas in i tre grupper.
 • Klassiska arbetssjukdomar: Nedan här är de sjukdomar som kan tydligt uppgett att de härstammar från arbetet. De klassiska sjukdomar inkluderar cancer pleural eller peritoneal cancer orsakad av asbest och astma av vissa ämnen som har använts.
 • Arbetsrelaterade sjukdomar: Dessa är tillstånd där det kan fastställas en relation med arbetet, men att andra orsaker kan påverka. Som exempel kan nämnas överansträngning och ryggproblem som även privata omständigheter kan spela en roll.
 • Övriga villkor: Denna sjukdom har ingen uppenbar koppling till indikera arbete men har visat sig vara vanligare i vissa yrken. Som exempel kan nämnas hjärt- och kärlsjukdomar hos arbetare som arbetar i skift.

 • Nya arbetssjukdomar

  Till förteckningen över yrkessjukdomar är fortfarande nya sjukdomar till. Vanligtvis dessa är faktiskt redan existerande sjukdomar, men som beräknas som ny eftersom de påverkas av förändringar i arbetsvillkoren. Bland de nya arbetssjukdomar innefattar exempelvis där det finns en överbelastning av sensorisk överbelastning i samband med psyket som orsakas av ökat tryck.

  Nederländska Centrum för arbetssjukdomar

  Den NCvB är ett nationellt institut för yrkesutbildade personer hälsa och säkerhet samt beslutsfattare, myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare kan använda NCvB.
  De uppgifter NCvB är:
  • Identifiering och registrering av arbetssjukdomar.
  • Informationsdisplay med siffror, dokumentation, diagnostik, varningar och nyheter.
  • Ge information om yrken, branscher och riskfaktorer.
  • Få meddelanden om arbetssjukdomar av företagsläkare och företagshälsovården.
  Den NCvB vill kunskaper om arbetsmiljö tillgängliga för målgrupperna via hemsidan med information om arbets- och riktlinjer. Frågor kan också ställas via en helpdesk och är försedd utbildning. En kvartalsvis nyhetsbrev och publikationer visas i olika tidningar.
  (0)
  (0)

  Kommentarer - 0

  Inga kommentarer

  Lägg till en kommentar

  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile
  Tecken kvar: 3000
  captcha