Arbetslöshetsersättning nivå och varaktighet

Zaida Isaksson Februari 29, 2016 Miscellanea 7 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
För närvarande har arbetarna fick högst 38 månaders arbetslöshetsförmåner, men som i oktober 2012 har visat planer Rutte andra, är detta begrepp inte bara reduceras till högst 24 månader, men under 2: a året av arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkringen gynnas också mycket lägre.

Längd arbetslöshetsersättning sedan juli 2014 bara två år

Medan den längsta arbetslösheten är för närvarande i 38 månader, en redundant arbetare från den 1 juli, kan 2014 bara göra anspråk högst 24 månaders arbetslöshetsförmåner:
  • ett år i samband med den senaste lönen intjänade;
  • följande år kopplad till den lagstadgade minimilönen.

Under det andra året av arbetslöshet är därför en betydligt lägre efterföljande nytta. Allt detta kan läsas i koalitionsöverenskommelsen som lades fram den 29 oktober 2012 av Rutte 2.
Vid denna tid, tjänstemän har ännu en anspråk på arbetslösheten, eftersom de har en särskild rättslig ställning. Men regeringen vill förena alla arbetstagare i framtiden. Kanske är det bra att sätta en annan i rad vilka rättigheter är nu arbetslösa.

När du får arbetslöshetsersättning?

Anställda är berättigade till arbetslöshetsersättning om de försäkrade tidigare. Det är vanligtvis är fallet för personer med en anställning till 65 år:
  • det måste finnas minst frågan om fem timmars arbete per vecka och man kan förlora de övergivna timmar inte har kunnat göra löneutbetalning;
  • man måste vara villiga och kapabla att ta på nytt arbete omedelbart,
  • i de 36 veckorna före arbetslöshetsförsäkringen ansökan måste ha gjort minst 26 veckors betald arbetskraft i arbetslivet. För konstnärer och artister är föremål för olika regler;
  • uppsägningen ska inte ha dig själv att skylla. Man kan tänka på avskedande på grund av klandervärd handling.
  • och vi är inte berättigade till arbetslöshetsersättning om vi avgå.

Hur länge tror du får arbetslöshetsersättning?

Som förlorar sitt jobb kan vara minst tre månader och högst 38 månader för att göra anspråk på arbetslöshetsersättning. Den exakta tid är relaterad till anställning historia av den berörda personen.
  • tremånaders betalning du får när du uppfyller kravet på att du måste ha arbetat minst 26 veckor. Rätten att omfattas längre existerar med en anställning av fyra år eller mer;
  • som har arbetat fyra år fyra månader får förmåner. Varje år som man har arbetat längre har rätt till ytterligare en månad av arbetslöshetsunderstöd, men totalt högst 38 månader;
  • Illustration: någon med en anställning av 24 år har således rätt till 24 månaders arbetslöshetsersättning och som har arbetat 38 år kan se fram emot 38 månaders förmåner.

I princip de arbetslösa fått så bara en mycket kort tid arbetslöshetsersättning, förutom de som har tillhandahållit år i tjänst. Man kan därför tala om ett mycket rimligt arrangemang som faktiskt förtjänar ingen kritik.

Hur hög är arbetslöshetsersättningen?

Under de första 2 månaderna av arbetslöshet, kommer du att få 75 procent av den sista lönen. Då fördelen går tillbaka till 70 procent.
Dessutom kan förmånen ofta vara en besvikelse eftersom det är utjämnade. Den maximala arbetslöshetsersättning uppnås vid en årslön på ?? 47802,15, -. Vem har mer lön, får inte mer än det maximala beloppet för ?? 33 900. Speciellt arbetstagare med en inkomst är högre än två gånger den genomsnittliga inkomsten ska återfå ett stort steg!
De belopp som betalnings i WW inte är alltför hög och absolut ansvar. Men det bör inte hålla på för länge sikt i åtanke att arbetslösheten kan falla betydligt lägre. För övrigt är det inte beaktas vid tilldelning av sociala förmåner till andra inkomstkällor eller tillgångar.
  Like 0   Dislike 0
Kommentarer (1)
Ingemari Öberg
  Like 0   Dislike 1

När någon för åtta timmars arbete per vecka och ersättningsperioden är 38 månader. Hur lång är ersättningsperioden om efter 24 månader bör tillämpas även för andra jobb ww?

Lägg till en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tecken kvar: 3000
captcha